26 Δεκεμβρίου 2011

Ταινία μικρού μήκους- Thirst

THIS SHORT FILM IS ABOUT TWO GUYS WHO ARE STUCK SOMEWHERE AND NEED WATER TO SURVIVE WHICH WAS IMPOSSIBLE....SO IN THE END THEY GET AN IDEA FOR SURVIVAL...WHEN IT COMES TO THIRST AND HUNGER HUMAN BEINGS ARE THE MOST DANGEROUS AND DISGUSTING ANIMAL ON THE EARTH."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top