15 Δεκεμβρίου 2011

Εθνογραφικό φιλμ - Βιβλιογραφία


Βιβλιογραφία για τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τις τεχνικές κινηματογράφησης εθνογραφικού υλικού: σχέση μεταξύ κινηματογράφου και κοινωνικών επιστημών, προβληματισμός γύρω από το περιεχόμενο εννοιών όπως αυτές της «αλήθειας», της «αυθεντικότητας», της «υποκειμενικότητας», όπως αυτές σχετίζονται με το ζήτημα της οπτικής αναπαράστασης.
Ειδικότερες θεματικές: Σχέση του εθνογραφικού φιλμ με την πρακτική της κοινωνικής ανθρωπολογίας και άλλων σχετικών κλάδων. Ιστορική ανασκόπηση του μέσα από την εξέλιξη των τεχνικών κινηματογράφησης. Το εθνογραφικό φιλμ μέσα από την εξέλιξη του ανθρωπολογικού προβληματισμού για το «εξωτικό και το μακρινό», «το διαφορετικό», «το άλλο». Η αναζήτηση του «πραγματικού»: από τον κινηματογράφο, αλήθεια του Vertov, στο cinema direct, τον ιταλικό νεορεαλισμό, την nouvelle vague και τον ανεξάρτητο αμερικανικό κινηματογράφο. Τα χαρακτηριστικά της κινηματογραφημένης δράσης και ο τρόπος που παρουσιάζεται στον κινηματογραφιστή. Το μοντάζ στο εθνογραφικό φιλμ. Το σχόλιο και η μουσική στο εθνογραφικό φιλμ.


Νικολακάκης, Γ. (επ.) (1998) Εθνογραφικός κινηματογράφος και ντοκιμαντέρ. Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Αιγόκερως


Banks, M and H. Morphy (eds) (1997). Rethinking Visual Anthropology. Yale University Press

Bruzzi, S. (2000) New Documentary: A Critical Introduction. London: RoutledgeGrimshaw, A. (2001) The Ethnographer's Eye. Cambridge: Cambridge University Press

Heider, K.G. (2006) Ethnographic Film. The University of Texas Press


Heider, K.G. (2007) Seeing Anthropology: Cultural Anthropology Through Film (with Ethnographic Film Clips DVD). Pearson


Loizos P. (1993) Innovation in Ethnographic Film: From Innocence to Self-Consciousness, 1955-1985. University of Chicago Press.


MacDougall, D. (1998) Transcultural Cinema. New Jersey: Princeton University PressTaylor, L. (ed.) (1994). Visualizing Theory: Selected Essays from V.A.R. 1990-1994. London: Routledge

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top