23 Δεκεμβρίου 2011

"Η οδύσσεια της ποίησης. Από το έπος στο μεταμοντερνισμό." Νίκος Μαυράκης (2007)


Η "Οδύσσεια της ποίησης" είναι μια περιεκτική "εγκυκλοπαίδεια" της παγκόσμιας ποίησης που διατρέχει την ιστορία της από την εποχή του χαλκού μέχρι σήμερα, καλύπτοντας σφαιρικά όλες τις πλευρές της. Έτσι, μελετώνται οι διάφορες παράμετροι κάθε περιόδου, καθώς και ο ρόλος της Βιομηχανικής Επανάστασης, και διερευνάται ο τρόπος που επηρέασαν τους ποιητές. Επίσης, παρατίθενται βιογραφικά σημειώματα, δείγματα γραφής και κριτική ανάλυση έργων, και υπογραμμίζεται η ατομική συνεισφορά καθενός από τους μεγάλους δημιουργούς στο χτίσιμο της παγκόσμιας ποιητικής παράδοσης. Επιπλέον, ανιχνεύονται τα αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη της avant-garde και ο ρόλος των πρωταγωνιστών της, και περιγράφονται διεξοδικά όχι μόνο τα μεγάλα κινήματα αντιτέχνης, αλλά ακόμα και τα σχετικά άγνωστα (π.χ. Επινοητισμός, Ουλτρισμός).
Η εκτενής αναφορά στη νεοελληνική και κυπριακή ποίηση, έχοντας ως αφετηρία το δημοτικό τραγούδι και την προεπαναστατική περίοδο, καταλήγει στη σύγχρονη ποίηση. Τέλος, σε ξεχωριστά υποκεφάλαια περιλαμβάνονται οι στοχαστές που έθεσαν τις θεωρητικές βάσεις της ποίησης, οι μεγάλοι φιλόσοφοι που επηρέασαν την πορεία της, χρήσιμες βασικές γνώσεις για νέους ή υποψήφιους ποιητές, σχολές κριτικής, καθώς και εξειδικευμένα θέματα, όπως η ποιητική νοημοσύνη, η αλληλεπίδραση της ποίησης με την πολιτική και την κοινωνία, το πρόβλημα της μετάφρασης, η ερμηνεία της ποίησης, η ποίηση σε μορφή παράστασης κ.λπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top