25 Δεκεμβρίου 2011

Μουσική και γνωστικές ικανότητες
Η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου κάνει τα παιδιά εξυπνότερα;....
Ναι λένε έρευνες που δημοσιεύονται κατά καιρούς σε επιστημονικά περιοδικά όπως η έρευνα που είχε δημοσιευτεί το 2008 στο PLoS ONE. Η έρευνα είχε εκπονηθεί από τους ερευνητές Marie Forgeard,Andrea Norton,και Gottfried Schlaug από τα τμήματα νευρολογίας των Beth Israel Deaconess Medical Center και Harvard Medical School και Ellen Winner του τμήματος ψυχολογίας του Boston College και συνεχίζεται μέχρι οι ερευνητές να έχουν σαφή εικόνα της σχέσης " εκμάθηση μουσικών οργάνων- γνωστικές ικανότητες και λειτουργίες των παιδιών". Οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που μαθαίνουν ένα μουσικό όργανο για πάνω από τρία χρόνια υπερτερούν των παιδιών που δεν παίρνουν μουσική παιδεία:
1) σε τρεις τομείς της γνώσης που δεν έχουν σχέση με τη μουσική όπως:
α) στα μαθηματικά-αποτελεσματική χρήση των αριθμών και κατανόησή τους
β) στη χωροταξική νοημοσύνη- η ικανότητα αίσθησης και αντίληψης του χώρου με ακρίβεια
γ) στη γλωσσική νοημοσύνη-γραπτός και προφορικός λόγος
2) σε δύο τομείς που συνδέονται στενά με τη μουσική όπως:
α) στις ακουστικές δυνατότητες και ικανότητες
β) στην επιδεξιότητα στις κινήσεις του σώματος
Ακόμη επισημαίνεται πως τα παιδιά που λαμβάνουν μουσική εκπαίδευση και κατάρτιση δεν βελτιώνουν μόνο τις δεξιότητές τους αλλά και τη γενική τους διανοητική ικανότητα τα παιδιά που παίρνουν μαθήματα μουσικών οργάνων- κιθάρας, βιολιού, πιάνου κ.ά -βρίσκονται πολύ μπροστά σε μια σειρά νοητικών ικανοτήτων από τους συνομηλίκους τους που ποτέ δεν έχουν πάρει μαθήματα μουσικής.
Τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν τη συσχέτιση των μαθημάτων εκμάθησης μουσικών οργάνων με την κλίμακα της IQ εκμάθησης των παιδιών σε μια πειραματική μελέτη ο Dr. Glenn Schellenberg έδειξε ότι μιά ομάδα παιδιών που έλαβαν μαθήματα μουσικής για 36 εβδομάδες είχαν σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση στην κλίμακα της IQ εκμάθησης από τα παιδιά που δεν έλαβαν αυτά τα μαθήματα τα δε γνωστικά οφέλη -υποστήριξε-είναι μακράς διαρκείας συνοδεύουν δηλαδή τα παιδιά και στη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους.
Εν κατακλείδι ο Dr. Glenn Schellenberg υποστήριξε ότι τα μαθήματα μουσικής λειτουργούν και ως συμπληρωματική εκπαίδευση ενισχύοντας:
την απόδοση στα υπόλοιπα μαθήματα
την εστίαση της προσοχής
την αποστήθιση
τη λεκτική ικανότητα
τις ακουστικές δυνατότητες
την προοδευτική εκμάθηση των τεχνικών δεξιοτήτων
φωτογραφίες και μία λέξεις: η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου επί τουλάχιστον τ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top