4 Ιουλίου 2014

Πώς γράφεις στην Έκθεση 19!


Η μαθήτριά μου Κωνσταντίνα Κολοβού, έγραψε Έκθεση 18,8! Δουλέψαμε μαζί δύο χρόνια και ποτέ δεν χρειάστηκε να ακολουθήσουμε καμία φόρμα ή να μπούμε σε διαδικασία τεχνικής αποστήθισης. Στην 'Εκθεση, αν δεν σκέφτεσαι διαφορετικά, με όποιον "μεσσία" δάσκαλο και να καθίσεις πάνω από 16 δεν παίρνεις. 


back to top