18 Νοεμβρίου 2011

Συμπόσιο «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ: ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της Εργαστηριακής Μονάδας Οικολογικής
Ψυχολογίας και Βιωματικής, Ευρετικής και Διαλογικής-Επικοινωνιακής
Ψυχοπαιδαγωγικής του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Έρευνας του Παιδαγωγικού
Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του
Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών
διοργανώνεται από τον Καθηγητή Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Μάριο Πουρκό
Διεπιστημονικό Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ: ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ
ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ». Οι εργασίες της Συμποσίου
θα πραγματοποιηθούν στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (Γάλλου) την
Παρασκευή (ώρες 08:30-21:00), Σάββατο (ώρες 09:00-21:00) και Κυριακή
(ώρες 09:00-14:30) 25, 26 & 27 Νοεμβρίου 2011 στην αίθουσα Δ7. Ανάμεσα
στους 50 ομιλητές είναι και οι ξένοι ομιλητές Andrew C. Sparkes από το
Liverpool John Moores University, ο Brett M. Smith από το Loughborough
University, ο Michael Guggenheim από το University of London και η
Helle Vinther (ή Winther) από το University of Copenhagen. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις ανακοινώσεις
του Συμποσίου βλέπε 
http://news.uoc.gr/news/14-11-11/files1.zip


Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top