18 Νοεμβρίου 2011

Συνάντηση εργασίας "Η Ευρωπαϊκή ιστορία στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Μεσαίωνας και πρώιμοι νεότεροι χρόνοι - έρευνα και διδασκαλία", 25-27/11/2011, αίθ. 56, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top