14 Νοεμβρίου 2011

Συνέδριο «Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές», Εκδήλωση συμμετοχής (4-6 Μαΐου 2012, Αθήνα)Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την οργάνωση Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα: «Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές», κατά το διάστημα 4 έως 6 Μαΐου 2012 στην Αθήνα (στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Φιλοσοφική Σχολή).
Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει:
α. Προσκεκλημένες Ομιλίες
β. Προφορικές Ανακοινώσεις
γ. Θεματικά Συμπόσια
δ. Αναρτημένες Ανακοινώσεις.
Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:

Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Εννοιολογικές, Ιδεολογικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις

Εκπαιδευτική Πολιτική και Ποιότητα στην Εκπαίδευση

Ποιοτικό Μαθησιακό Περιβάλλον

Ποιοτικό Περιεχόμενο Σπουδών

Ποιοτική Διδασκαλία

Εκπαιδευτική Ποιότητα και Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αξιολόγηση, Πιστοποίηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση

Ποιοτική Σχολική Ηγεσία

Εκπαιδευτικός και Ποιοτική Εκπαίδευση

Ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών ( παιδιά, γυναίκες, μειονότητες)

Ποιοτική εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση
Για λοιπές πληροφορίες μεταβείτε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top