25 Ιουλίου 2012

Συνέδριο προς τιμή της κας Σουζάνας Παπαδοπούλου με τίτλο: "Workshop on Convex Geometric Analysis", 10-13 Σεπτεμβρίου


Συνέδριο προς τιμή της κας Σουζάνας Παπαδοπούλου με τίτλο: "Workshop on Convex Geometric Analysis", 10-13 Σεπτεμβρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top