23 Ιουλίου 2012

Η επίδραση των social networks στους φοιτητές [έρευνα]Στη συζήτηση για το αν τα social media έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση, μια νέα έρευνα που θα δημοσιευτεί σύντομα στο περιοδικό Computers & Education δίνει μια νέα ενδιαφέρουσα απάντηση: Τίποτα από τα δύο. Εξαρτάται από το πώς τα χρησιμοποιεί κανείς.Η έρευνα1 αυτή, με δείγμα 2,368 φοιτητές, εστιάζει στο πώς 14 συγκεκριμένες συμπεριφορές στο Facebook – π.χ. το να αφήνει κανείς σχόλια στα statuses των φίλων του, να παίζει παιχνίδια, να ανεβάζει φωτογραφίες — σχετίζονται με τις ασχολίες των φοιτητών μέσα στο πανεπιστημιακό campus και το χρόνο που αφιερώνουν για διάβασμα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτές οι συγκεκριμένες συμπεριφορές στο Facebook μπορούν καλύτερα να προβλέψουν αυτού του είδους τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα απ’ ότι θα μπορούσαν άλλες μετρήσεις όπως ο χρόνος που αφιερώνουν οι φοιτητές στο Facebook.

Το να παίζει, για παράδειγμα, ένα φοιτητής παιχνίδια στο Facebook σχετίζεται με τα χαμηλά score που έχει σημειώσει στην Εθνική Έρευνα2) για τις ασχολίες των φοιτητών, η οποία, χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο με 19 ερωτήσεις, μετρά τη συμμετοχή των φοιτητών τόσο σε δραστηριότητες μέσα στο campus όσο και μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Από την άλλη, οι φοιτητές που δημιουργούν ή ενημερώνουν στο Facebook ότι θα παρευρεθούν σε διάφορα events, σημειώνουν υψηλά score στην ίδια αξιολόγηση. Και παρότι η έρευνα δεν βρήκε κάποια σχέση μεταξύ του χρόνου που αφιερώνουν οι φοιτητές στο Facebook γενικά και του χρόνου που αφιερώνουν στο διάβασμα, βρέθηκε εντούτοις μια αρνητική συνάφεια μεταξύ του χρόνου που οι φοιτητές κάνουν chat στο Facebook και του χρόνου που αφιερώνουν στο διάβασμα.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι με το να απαγορεύσουμε το chat στο Facebook θα κάνουμε τον φοιτητή να κάτσει να διαβάσει. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι πώς χρησιμοποιούν οι φοιτητές το Facebook, όχι πόσο, και φυσικά είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη σχέση που θέλουμε να έχει με την εκπαίδευση.

Ο Reynol Junco, συγγραφέας της έρευνας, πάντως, δίνει τη δική του ερμηνεία και τις δικές του προτάσεις στο Mashable:

Υπάρχουν πολλές σχολές που θεωρούν κακό το να χρησιμοποιούν οι φοιτητές το Facebook. Φυσικά υπάρχουν πολλά δεδομένα που δείχνουν ότι ναι, κατά μία έννοια το Facebook δεν είναι καλό. Πιστεύω όμως πως [οι σχολές] πρέπει να σκεφτούν τρόπους, αν όχι να χρησιμοποιούν το Facebook στα μαθήματα, να βοηθήσουν τους φοιτητές τους να χρησιμοποιήσουν το Facebook με τέτοιους τρόπους ώστε να οφελήσει τους φοιτητές στην ακαδημαϊκή τους ζωή.
(image)

Junco, R. (in press). The relationship between frequency of Facebook use, participation in Facebook activities, and student engagement. Computers & Education.(pdf) [↩]
National Survey of Student Engagement (NSSE). Έρευνα που μετρά το επίπεδο συμμετοχής φοιτητών από πανεπιστημία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά σε θέματα που αφορούν τη μάθηση. (Wikipedia [↩]

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top