20 Οκτωβρίου 2012

Δεῖτε πῶς οἱ γιατροὶ μᾶς ἐπανασυναρμολογοῦν.... κινούμενα σκίτσα. Θαυμάσια γυρισμένο ἀπὸ ἓναν συνταξιοῦχο χειρουργό!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top