21 Οκτωβρίου 2012

Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια


"Η ηθική τελειότητα έρχεται ως αποτέλεσμα συνήθειας. Γινόμαστε δίκαιοι κάνοντας δίκαιες πράξεις, συγκρατημένοι κάνοντας συγκρατημένες πράξεις, γενναίοι κάνοντας γενναίες πράξεις."

<br /> πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top