26 Σεπτεμβρίου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πώς δει επιστημονικήν εργασίαν συγγράφειν


(Οι παρακάτω σημειώσεις οφείλουν πολλά σε ανέκδοτο συναφές κείμενο, αλλά και πολύωρες προσωπικές συζητήσεις, του κ. Δημήτρη Λέκκα, ΣΕΠ ΕΑΠ, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά.)

 Κυριάκης Κωνσταντίνος (Med)

Εισαγωγικά 
Η συγγραφή μιας επιστημονικής–φοιτητικής εργασίας για το ΕΑΠ οφείλει να υπακούει σε ορισμένα αιτήματα του επιστημονικώς γράφεινΠροεργασία – Συλλογή του υλικού
Κατανόηση των ζητουμένων του θέματος, ήτοι του ‘πνεύματος της ερώτησης’. Βασικές έννοιες – κλειδιά, που ορίζουν το πλαίσιο που θα κινηθούμε.  Διερεύνηση του εννοιακού εύρους των λέξεων και των συνδυασμών τους.

Βιβλιογραφική έρευνα:

Πεδία έρευνας

Χώροι έρευνας

Μελέτη του υλικού που αφορά στο θέμα μας.  Ανάπτυξη ικανότητας διάκρισης σημαντικών από επουσιωδών στοιχείων

Οργάνωση και ταξινόμηση υλικού

Αποδελτίωση με βάση τα ερωτήματα και τις επιμέρους πτυχές του προς διερεύνηση ζητήματος = ο ορισμένος θεματικός άξοναςΣυγγραφή της εργασίας

Πλάνο: δομή (άρθρωση μερών) και θεματικούς πυρήνες, ήτοι κύρια στοιχεία περιεχομένου Επιγραμματικά τις βασικές μας θέσεις

Πίνακας Περιεχόμενων

Περίληψη (ακόμα και για προσωπική χρήση)

Εισαγωγή (περίπου 2 παραγράφους)

Ποιο είναι το αντικείμενο, ο σκοπός και οι στόχοι της εργασίας και ποια μεθοδολογική προσέγγιση ακολουθούμε

Κύριο μέρος 

Κεφάλαια (τιτλοφορημένα, συνήθως τόσα όσα και τα ζητούμενα του θέματος) και παραγράφους

Επαγωγικά: από παράγραφο σε παράγραφο (δομή παραγράφου: εισαγωγή – ανάπτυξη – συμπέρασμα) και από ενότητα σε ενότητα

Όχι επικαλύψεις κτό.

Συμπεράσματα ή Σύνοψη

Τι είπαμε

Βιβλιογραφία (Σύνταξη βιβλιογραφίας)Υφολογικά Ζητήματα 
Διαλεκτική: χειρισμός των αντιθέτων, κανόνες λογικής συνεπαγωγής, ανάλυσης και σύνθεσης, αφαίρεσης και δομής

Όχι γενικεύσεις!

Όχι εννοιακές μεταπτώσεις!

Μικρές προτάσεις, σαφήνεια, συντομία, απλότητα

Ποικιλία έκφρασης

Προσοχή στην εναλλαγή ενεργητικής και παθητικής σύνταξης


Τεχνικά Ζητήματα 
Διάστιχο, γραμματοσειρά κ.τ.ό.

Υποσημειώσεις, Παραπομπές Ακροτελεύτιες Παρατηρήσεις 
Δεν εκθέτουμε προσωπικές-υποκειμενικές απόψεις και εντυπώσεις. Τεκμηριώνουμε και αναδεικνύουμε συγκεκριμένες απόψεις στη βάση συλλογισμών, οι οποίοι εδράζονται και αφορμώνται από τη βιβλιογραφική επισκόπηση

Προσοχή: Να μην παρουσιάζουμε ολόκληρα αποσπάσματα από τη βιβλιογραφία, αλλά να παραφράζουμε. Πάντα δηλώνοντας την πηγή.

Επιλογικά 
Σκέψη. Διερεύνηση. Ανάλυση. Επεξεργασία. Κριτική Ενάργεια. Απόρριψη. Δόμηση.

Αναζητείστε και αξιοποιείστε το σύνολο της γνώσης, εμπειρίας και συλλογιστικής σας κριτικά.

Υποθέτετε [1] και Συμπεραίνετε.

Να πείθετε τον εαυτό σας πρώτα και μετά να εκφράζεστε. P.S.

Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες για τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας στο http://www.cretaadulteduc.gr/cms/?q=node/30 [1]

Προσοχή: Μην υποθέτετε ένα δεδομένο, ως γραμμή τεκμηρίωσης του οποίου προσκομίζετε την ίδια την αρχική σας υπόθεση.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top