27 Σεπτεμβρίου 2012

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ


Ψηφιοποιημένες ηχογραφήσεις αποσπασμάτων αρχαίας ελληνικής μουσικής όπως αυτά έχουν ανασυσταθεί με βάση επιστημονικές εκδόσεις χειρογράφων και επιγραφών... από τον E. Pohlman στα Denkmaler Altgriechischer Musik: Sammlung, Ubertragung und Erlauterung aller Fragmente und Falschungen (Nurnberg, 1970) και τον M. L. West στο Ancient Greek music (Oxford, 1992). Σε σχέση με τις παραπάνω εκδόσεις, οι ηχογραφήσεις παρουσιάζουν κάποιες διαφοροποιήσεις οι οποίες οφείλονται εν μέρει σε πληροφορίες για το χόρδισμα που μας έχουν παραδοθεί από αρχαίους θεωρητικούς και κυρίως του Πυθαγόρειους, όπως αυτοί καταγράφηκαν από τον Πτολεμαίο. Τα μουσικά όργανα και η μουσική αγωγή έχουν επιλεγεί αυθαίρετα από τον Stefan Hagel. .

[ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top