21 Φεβρουαρίου 2012

Τζίντου Κρισναμούρτι - Εργογραφία

Krishnamurti Jiddu: Η αίσθηση της ευτυχίας. Εκδ. Καστανιώτη, 2010.
ISBN: 960-03-5093-0, 978-960-03-5093-7

Krishnamurti Jiddu: Στη σιγή του νου. Εκδ. Καστανιώτη, 2006.
ISBN: 960-03-4051-Χ, 978-960-03-4051-8

Krishnamurti Jiddu: Ελευθερία. Η αρχή και το τέλος. Εκδ. Καστανιώτη, 2005.
ISBN: 960-03-3990-2, 978-960-03-3990-1

Krishnamurti Jiddu: Η ζωή είναι μπροστά σας. Εκδ. Καστανιώτη, 2004.
ISBN: 960-03-3709-8, 978-960-03-3709-9

Krishnamurti Jiddu: Το πέταγμα του αετού. Εκδ. Καστανιώτη, 2010.
ISBN: 960-03-5145-7, 978-960-03-5145-3

Krishnamurti Jiddu: Η αλήθεια και το υπαρκτό. Εκδ. Καστανιώτη, 2001.
ISBN: 960-03-2984-2, 978-960-03-2984-1

Krishnamurti Jiddu: Αυτό το φως μέσα μας. Εκδ. ΣώμαΝους, 2001.
ISBN: 960-7669-17-7, 978-960-7669-17-9

Krishnamurti Jiddu: Σημειώσεις. Εκδ. Καστανιώτη, 1996.
ISBN: 960-03-1725-9, 978-960-03-1725-1

Krishnamurti Jiddu: Η τέχνη της ζωής. Εκδ. Καστανιώτη, 1990.
ISBN: 960-03-0483-1, 978-960-03-0483-1

Krishnamurti Jiddu: Ο κόσμος είστε εσείς. Εκδ. Καστανιώτη, 1990.
ISBN: 960-03-0682-6, 978-960-03-0682-8

Krishnamurti Jiddu: Η αγάπη δεν υπακούει. Ομιλίες στην Ευρώπη 1967. Εκδ. Καστανιώτη, 1978.
ISBN: 960-03-0888-8, 978-960-03-0888-4

Krishnamurti Jiddu: Η αναγκαιότητα της αλλαγής. Εκδ. Καστανιώτη, Επανέκδοση 2007.
ISBN: 978-960-03-4587-2

Krishnamurti Jiddu: Η εκπαίδευση και η σημασία της ζωής. Εκδ. Καστανιώτη, 2003.
ISBN: 960-03-0653-2, 978-960-03-0653-8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top