21 Φεβρουαρίου 2012

Εμμανουήλ Κριαράς - ομιλία


Γεννημένος το 1906 ο Εμμανουήλ Κριαράς έχει ζήσει το σύνολο σχεδόν της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ενθυμούμενος τους πολέμους που έχει ζήσει στα 106 χρόνια του αναγνωρίζει ότι αυτοί αφήνουν κατάλοιπα στην ψυχή των ανθρώπων, ενώ συγκρίνοντας την περίοδο της κατοχής με τη σημερινή περίοδο της κρίσης διαπιστώνει ότι παρουσιάζουν ομοιότητα.

Εμμανουήλ Κριαράς - 1 από tvxorissinora

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top