30 Ιανουαρίου 2013

Συμμετοχή σε εκπαιδευτική έρευνα με θέμα: "Η εμπλοκή των γονιών στην εκπαίδευση των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"


Η συνάδελφος Ελευθεριάδου Δήμητρα, φιλόλογος, εκπονεί την διδακτορική της διατριβή με θέμα: «Η εμπλοκή των γονιών στην εκπαίδευση των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: εμπειρική μελέτη» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Την τριμελή επιτροπή συγκροτούν η κυρία Βλάχου Αναστασία, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΤΕΑ), η κυρία Ζώνιου -Σιδέρη Αθηνά, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ), και η κυρία Νόβα-Καλτσούνη Χριστίνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) της Φιλοσοφικής Σχολής.
Όπωςε αναφέρει η ίδια στην επιστολή του ερωτηματολογίου, γενικά, τις τελευταίες δεκαετίες φαίνεται ότι οι σχέσεις σχολείου-οικογένειας, αλλά και ο ρόλος της εμπλοκής των γονιών στη μόρφωση των παιδιών τους βρίσκονται στο επίκεντρο του παγκόσμιου επιστημονικού ενδιαφέροντος και της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ανέκαθεν το σχολείο και η οικογένεια εκλαμβάνονταν ως βασικοί φορείς διαπαιδαγώγησης. οι σχέσεις τους, όμως, έχουν αλλάξει δραματικά, καθώς έχουν μεταβληθεί οι ρόλοι και οι λειτουργίες που αναμένεται το σχολείο και η οικογένεια να επιτελέσουν. Επειδή η γονεϊκή εμπλοκή παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες φαίνεται ότι είναι σημαντική για την εξέλιξη των παιδιών αυτών και, επειδή διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια ανακολουθία ανάμεσα στην ρητορική και την πραγματικότητα, αναφορικά προς την γονεϊκή εμπλοκή στην ειδική αγωγή, διεξάγουμε αυτήν την έρευνα, προκειμένου να διερευνήσουμε με ερωτηματολόγιο πως εκλαμβάνουν το περιεχόμενο του όρου «γονεϊκή εμπλοκή» εκπαιδευτικοί και γονείς παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
Οι συνάδελφοι ή γονείς που έχουν την διάθεση να συμμετάσχουν ανώνυμα σε αυτήν την έρευνα μπορούν να αφιερώσουν λίγο από τον πολύτιμο χρόνο τους και να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγιο.
Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών  
Eρωτηματολόγιο γονέων 
Για οποιαδήποτε διευκρινιστική πληροφορία: κυρία Βλάχου Α.: τηλ. 24210-74824 ή e-mail:anavlacho@uth.gr, και Δ. Ελευθεριάδου: κιν. 6972940092 ή e-mail: dimiele4@gmail.com .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top