25 Νοεμβρίου 2011

Δυνατότητες και όρια των βασισμένων στην τέχνη ποιοτικών μεθοδολογιών, τριήμερο διεπιστημονικό συμπόσιο στο Ρέθυμνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της Εργαστηριακής Μονάδας Οικολογικής Ψυχολογίας και Βιωματικής, Ευρετικής και Διαλογικής-Επικοινωνιακής Ψυχοπαιδαγωγικής του Εργαστηρίου Ψυχολογικής Έρευνας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών διοργανώνεται από τον Καθηγητή Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Μάριο Πουρκό Διεπιστημονικό Συμπόσιο με Διεθνή Συμμετοχή με θέμα «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ: ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ».  Οι εργασίες της Συμποσίου θα πραγματοποιηθούν στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (Γάλλου) την Παρασκευή (ώρες 08:30-21:00), Σάββατο (ώρες 09:00-21:00) και Κυριακή (ώρες 09:00-14:30) 25, 26 & 27 Νοεμβρίου 2011 στην αίθουσα Δ7. Ανάμεσα στους 50 ομιλητές είναι και οι ξένοι ομιλητές Andrew C. Sparkes από το Liverpool John Moores University, ο Brett M. Smith από το Loughborough University, ο Michael Guggenheim από το University of London και η Helle Vinther (ή Winther) από το University of Copenhagen. Το Σάββατο στις ώρες 18:00-21:00 θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ της δημοσιογράφου-σκηνοθέτριας Ελένης Βλάσση «Ο Τόπος που δακρύζουν οι θεοί». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις ανακοινώσεις του Συμποσίου βλέπε στο πιο κάτω link:
http://www.edc.uoc.gr/ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=475:pourkosvol2&catid=36:synedria&Itemid=177
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Οι βασισμένες στην τέχνη ερευνητικές μεθοδολογίες και πρακτικές, όπως είναι αυτές που σχετίζονται με την αφήγηση, τη λογοτεχνική γραφή, την ποίηση, τη μουσική, το κολάζ, τις περφόρμανς, την κίνηση και το χορό, τις οπτικές τέχνες, την εικαστική αναπαράσταση, το φιλμ (κινηματογράφος, ντοκιμαντέρ), το ιχνογράφημα, το θέατρο, το τραγούδι κ.λπ., είναι ένα σύνολο μεθοδολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται από τους ποιοτικούς κυρίως ερευνητές ως νέα μεθοδολογικά εργαλεία και ως τρόπος διεύρυνσης του ερευνητικού τους σχεδιασμού. Μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες ή σε μερικές μόνο φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας από τη συλλογή μέχρι την ανάλυση, ερμηνεία και αναπαράσταση των δεδομένων. Οι ερευνητές των προσεγγίσεων αυτών επιχειρούν να αξιοποιήσουν και να προσαρμόσουν τις δυνατότητες και τα μέσα που διαθέτουν οι διάφορες δημιουργικές τέχνες για να ερευνήσουν και να αναπαραστήσουν κοινωνικά ερευνητικά ερωτήματα. Πρόκειται για ολιστικούς, συμμετοχικούς και ενσώματους τρόπους ερευνητικής προσέγγισης όπου πέρα από τις προσπάθειες σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη υπάρχει η φιλοδοξία να αποτελέσουν μια νέα θεωρητική και επιστημολογική βάση για την έρευνα των κοινωνικών επιστημών.
Στόχος του διεπιστημονικού συμποσίου είναι η πραγμάτευση και ο κριτικός αναστοχασμός καίριων θεωρητικών, επιστημολογικών, ηθικών, δεοντολογικών και μεθοδολογικών ζητημάτων που αφορούν τις τέχνες (ζωγραφική, ποίηση, μουσική, χορός, κινηματογράφος, θέατρο κ.ά.) και τη σύνδεσή τους με συγκεκριμένες ποιοτικές προσεγγίσεις στην έρευνα των κοινωνικών επιστημών (π.χ. εθνογραφική, φαινομενολογική, ερμηνευτική, οικολογική, κοινωνικο-πολιτισμική, βιογραφική, αφηγηματική, έρευνα-δράση, κ.ά.), έχοντας ως βασικό άξονα προβληματισμού τις δυνατότητες δημιουργικής τους σύνθεσης και κατά συνέπεια διεύρυνσης και εμπλουτισμού του ερευνητικού σχεδιασμού. Ένας άλλος βασικός στόχος του συμποσίου είναι να παρέχει στους φοιτητές και νέους ερευνητές εναλλακτικές προσεγγίσεις της ποιοτικής έρευνας και καινούργιους τρόπους σκέψης σχετικά με την καλλιτεχνική-ερευνητική-διδακτική τους ταυτότητα. Μιλώντας πιο συγκεκριμένα, μερικοί από τους στόχους του συμποσίου είναι:
1. Να προσδιοριστούν και να διερευνηθούν οι ρόλοι που διαδραματίζει η τέχνη στην ποιοτική έρευνα των κοινωνικών επιστημών και γενικότερα το ζήτημα της τέχνης ως γνωστικής και ερευνητικής διαδικασίας.
2. Να κατανοηθούν οι σχέσεις μεταξύ των διαδικασιών και των αναπαραστατικών μορφών της τέχνης και των διαδικασιών και αναπαραστατικών μορφών της έρευνας.
3. Να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά και οι ποιότητες της έρευνας που σχετίζονται ή βασίζονται στην τέχνη και με σχετικά ζητήματα.
4. Να προσδιοριστούν και να αναδειχθούν οι δυνατότητες και τα όρια των εναλλακτικών αυτών μεθοδολογιών.
Στην παρουσίαση των προσεγγίσεων αυτών, που θα προσπαθήσουμε να γίνει με τη μορφή πάνελ, ο προβληματισμός και η συζήτηση θα εστιαστεί στα ακόλουθα βασικά ζητήματα:  1. Πώς η τέχνη συνδέεται με τη γνώση και γιατί και πώς η τέχνη και η έρευνα συναντούνται ή μπορούν να συναντηθούν για την προώθηση της γνώσης;
2. Τι θέση έχει η τέχνη ή θα μπορούσε να έχει στα διάφορα πλαίσια της έρευνας των κοινωνικών επιστημών;
3. Πώς η τέχνη μπορεί να συνδυαστεί με την έρευνα των κοινωνικών επιστημών; Πώς η τέχνη μπορεί να πλαισιώσει και να επηρεάσει τη θεωρία και την πρακτική των κοινωνικών επιστημών;
4. Πώς οι βασισμένες στην τέχνη ερευνητικές μεθοδολογίες των κοινωνικών επιστημών λειτουργούν στην πράξη;
5. Ποια είναι η σχέση της βασισμένης στην τέχνη έρευνας των κοινωνικών επιστημών με τις άλλες μορφές έρευνας;
6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των διάφορων μεθοδολογιών και ειδών της βασισμένης στην τέχνη έρευνας των κοινωνικών επιστημών;
7. Πώς η ποιότητα των εναλλακτικών αυτών μορφών έρευνας κρίνεται ή αξιολογείται;
8. Ποιες είναι οι δυνατότητες και τα όρια της σύνδεσης των τεχνών με την έρευνα των κοινωνικών επιστημών;
9. Τι τάσεις υπάρχουν σχετικά με τις βασισμένες στην τέχνη ερευνητικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις των κοινωνικών επιστημών;
10. Γιατί είναι αναγκαίες οι βασισμένες στην τέχνη μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την έρευνα των κοινωνικών επιστημών;
11. Τι είδους αλήθειες, που αφορούν την έρευνα των κοινωνικών επιστημών, παράγονται από τις συγκεκριμένες εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις; Ποια είναι η φύση της ποιότητας των αληθειών που παράγονται στο πλαίσιο των βασισμένων στην τέχνη μεθοδολογικών προσεγγίσεων;
12. Τι είδους κριτήρια αξιολόγησης της έρευνας (κριτήρια αξιοπιστίας και εγκυρότητας) ισχύουν στις συγκεκριμένες εναλλακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και σε τι διαφέρουν τα κριτήρια αυτά από τα κριτήρια που εφαρμόζονται στις ποσοτικές και θετικιστικά προσανατολισμένες προσεγγίσεις;

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
• Τέχνη και Κοινωνικές Επιστήμες: Η Σπουδαιότητα και ο Ρόλος της Τέχνης στην Έρευνα και τη Γνώση
• Τέχνη και Διεπιστημονικές (Transdisciplinary) Ερευνητικές Πρακτικές
• Θεωρητικό Πλαίσιο, Βασικές Παραδοχές και Θέσεις των Βασισμένων στην Τέχνη Μεθόδων Έρευνας
• Ζητήματα Ανάλυσης Δεδομένων, Ερμηνείας και Αναπαράστασης στις Βασισμένες στην Τέχνη Μεθόδους Έρευνας
• Ζητήματα Αξιολόγησης των Βασισμένων στην Τέχνη Μεθόδων Έρευνας
• Ζητήματα Σωματικότητας και Υποκειμενικότητας στις Βασισμένες στην Τέχνη Ερευνητικές Πρακτικές
• Αισθητικά και Δεοντολογικά Ζητήματα στις Βασισμένες στην Τέχνη Μεθόδους Έρευνας
• Προοπτικές και Όρια των Βασισμένων στην Τέχνη Μεθόδων Έρευνας: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Καλλιτεχνικών Ερευνητικών Προσεγγίσεων
• Πρακτικές Συνεπαγωγές των Βασισμένων στην Τέχνη Ερευνητικών Πρακτικών στις Κοινωνικές Επιστήμες
• Βίωμα, Μεταφορά και Βασισμένες στην Τέχνη Μέθοδοι Έρευνας
• Ηθική και Αισθητική της Εικόνας και της Αναπαράστασης στην Ανθρωπολογία
• Διάλογοι μεταξύ Ανθρωπολογίας και Σύγχρονης Τέχνης στο Πλαίσιο της Επιτόπιας Έρευνας
• Το Ντοκιμαντέρ στην Έρευνα των Κοινωνικών Επιστημών: Το Παράδειγμα του Λεπροκομείου Σπιναλόγκας (1903-1957)
• Η Οπτική Τέχνη ως Μέθοδος Έρευνας
• Η Τέχνη ως Ερευνητικό Εργαλείο στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση
• Ο Ρόλος της Τέχνης στην Ψυχαναλυτική Ερευνητική Μεθοδολογία
• Η Χρήση του Μύθου στην Κοινωνική Έρευνα
• Τα Animations και τα Κόμικς στην Ποιοτική Έρευνα των Κοινωνικών Επιστημών
• Η Ποίηση και το Γκράφιτι ως Μέθοδος Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες
• Ο Χορός και η Κίνηση στην Έρευνα των Κοινωνικών Επιστημών
• Οι Εικαστικές Τέχνες ως Μέθοδοι Έρευνας
• Το Θέατρο και το Performance ως Μέθοδος Έρευνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top