17 Ιανουαρίου 2012

Πολυπολιτισμικότητα και πολυπολιτισμική εκπαίδευση



Ο όρος πολυπολιτισμικότητα (multiculturalism) δηλώνει ότι σε μία κοινωνία συνυπάρχουν διάφορες κοινωνικές ομάδες διαφορετικής εθνικής και πολιτισμικής προέλευσης και ότι αυτές οι ομάδες καταφέρνουν και συμβιώνουν. Ως όρος χρησιμοποιήθηκε κατά πρώτον και κυριότερα στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Αγγλία και τον Καναδά.

Ο όρος διαπολιτισμικότητα δηλώνει κατά κύριο λόγο τη σχέση δύο διαφορετικών κοινωνικών ομάδων μεταξύ τους και ως όρος εμπεριέχεται στην πολυπολιτισμικότητα.

Πολυπολιτισμική εκπαίδευση ονομάζεται η προσπάθεια που γίνεται μέσα από προγράμματα και πρακτικές για να βελτιωθεί η σχολική επίδοση μαθητών διάφορων κοινωνικών ομάδων που προέρχονται από άλλη χώρα, έχουν διαφορετικές πολιτιστικές επιρροές και για να τους διδάξουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στις δεκαετίες του ΄60 και του ΄70 ο όρος που κυριαρχούσε ήταν αυτός της ένταξης. Ίσως γιατί ως όρος μπορούσε να ερμηνευθεί από πολλές πλευρές. Το γεγονός πάντως είναι ότι η κυρίαρχη πολιτισμική ομάδα επικρατούσε, κυριαρχούσε στις άλλες ομάδες άλλης εθνικότητας και πολιτισμού. Συνήθως οι μεταναστευτικές ομάδες έπρεπε να προσαρμοστούν, ως τίμημα της παραμονής τους, στη χώρα υποδοχής.

Η χώρα μας χαρακτηρίζεται πλέον ως μία κοινωνία πολυπολιτισμική. Υπάρχουν κοινωνικές ομάδες με διαφορετικό θρήσκευμα, γλώσσα, πολιτισμό και τα τελευταία χρόνια έχουν εισέλθει στην Ελλάδα πολλοί μετανάστες από χώρες της Ευρώπης και αλλού. Γίνονται αρκετές συζητήσεις και προσπάθειες να γίνει εισαγωγή της διαπολιτισμικής προσέγγισης στα σχολεία και το εποπτικό, διδακτικό και επιμορφωτικό υλικό να παίρνει υπ΄ όψιν του τις ανάγκες των μαθητών από διαφορετικές χώρες.
πηγή 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top