14 Ιανουαρίου 2012

Είδωλα της πόλης. Πόλη και Τεχνολογία, η Πληροφορική Επανάσταση


Ντοκιμαντέρ ΕΙΔΩΛΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ το οποίο παρουσιάζει την εξέλιξη της τεχνολογίας από την εποχή του μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Γίνεται αναφορά στην καταλυτική επίδραση της βιομηχανικής επανάστασης σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης, την ανάπτυξη του εμπορίου, την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης νέων πηγών ενέργειας, την παραγωγή μεγάλου όγκου πληροφοριών οι οποίες έπρεπε να καταχωρηθούν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κατασκευή των Η/Υ. Στη συνέχεια προβάλλεται η λειτουργία των Η/Υ και η χρησιμότητά τους, ενώ δεν παραλείπεται η επισήμανση των αρνητικών συνεπειών τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Επιπλέον, δίνονται πληροφορίες για τα Κεντρικά Συστήματα Ελέγχου, τα Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικής, το πρόγραμμα της Τηλεϊατρικής το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται, ενώ παράλληλα εμφανίζονται πλάνα με τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top