28 Οκτωβρίου 2011

Η ποιότητα των ελληνικών πανεπιστημίων

Του Χρήστου Κουρουνιώτη*

Είναι αναμφισβήτητα ευχάριστο ότι ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, περιλαμβάνεται στα 300 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, σύμφωνα με την κατάταξη των Times.

Κατά τη διάρκεια του δημοσίου διαλόγου για το θεσμικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης, η απουσία ελληνικών πανεπιστημίων από την κατάταξη, είχε χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα που "αποδείκνυε" την χαμηλή τους ποιότητα και τις ευθύνες της "βολεμένης" ακαδημαϊκής κοινότητας για αυτήν. Τώρα που ένα ελληνικό πανεπιστήμιο περιλαμβάνεται στην κατάταξη, είναι χρήσιμο να δούμε πιo αναλυτικά τη θέση του ως προς τους επί μέρους δείκτες.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης κατέλαβε θέση στην ομάδα 276 – 300 στην παγκόσμια κατάταξη, με κύριους δείκτες 13,1 (στα 100) για τη διδασκαλία, 12,5 για την έρευνα (ποσότητα, χρηματοδότηση και φήμη) και 66,7 για τις αναφορές στις δημοσιεύσεις ερευνητών του. Από τους κύριους δείκτες φαίνεται οτι ο παράγων που εξασφάλισε τη θέση του Πανεπιστημίου Κρήτης στην κατάταξη είναι η ποιότητα της έρευνας των μελών του, όπως μετριέται από τις αναφορές που άλλοι ερευνητές κάνουν σε αυτήν. Αντιθέτως, οι δείκτες στους οποίους το Πανεπιστήμιο Κρήτης μειονεκτεί, βασίζονται σε παράγοντες για τους οποίους την κύρια ευθύνη έχει η πολιτεία και όχι η ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως η χρηματοδότηση της έρευνας και η αναλογία φοιτητών προς διδάσκοντες. Στην περίοδο 2005 – 2010 που εξετάζει η κατάταξη, δεν είχε προκηρυχθεί κανένα πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει 700 μέλη ΔΕΠ, που διδάσκουν περίπου 23500 φοιτητές και φοιτήτριες (14000 προπτυχιακούς και 9500 μεταπτυχιακούς). Στην ίδια ομάδα της κατάταξης βρίσκονται ιδρύματα όπως το φημισμένο Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας, με 6000 καθηγητές για 40000 φοιτητές (δείκτη 47,9 για διδασκαλία και 11 για αναφορές) και το πολυτεχνείο METU της Άγκυρας, με 2000 χιλιάδες καθηγητές για 23000 φοιτητές (δείκτη 37 για τη διδασκαλία και 35,1 για τις αναφορές).1

Οι αλλαγές στη διοίκηση των ιδρυμάτων, τις οποίες παρουσίασε ως πανάκεια η κυβέρνηση και στήριξε η αξιωματική αντιπολίτευση, καθόλου δεν βελτιώνουν αυτά τα κρίσιμα μεγέθη. Αντιθέτως, οι καθυστερήσεις στους διορισμούς καθηγητών και στη χρηματοδότηση της έρευνας ακόμη και από ευρωπαϊκά κονδύλια, υποβαθμίζουν τη θέση των ελληνικών πανεπιστημίων στοn διεθνή ανταγωνισμό.

1 Περισσότερα στοιχεία για τη μεθοδολογία της κατάταξης των Times βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/analysis.html

*Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top