24 Οκτωβρίου 2011

Ελληνικά σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Στη Νέα Υόρκη λειτουργούν οι ακόλουθοι τύποι σχολείων:

i. Δίγλωσσες τάξεις ενταγμένες στο αμερικανικό σύστημα

Ημερήσια Ελληνοαμερικανικά Κοινοτικά. Πρόκειται για 12 σχολεία με καθημερινό ελληνικό πρόγραμμα (8-10 ώρες την εβδομάδα) που λειτουργούν κυρίως στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Τα περισσότερα διαθέτουν Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο (Middle School), ενώ ένα από αυτά διαθέτει και Λύκειο (High School). Οι μαθητές καταβάλλουν δίδακτρα.
Δίγλωσσα Δημόσια. Ο θεσμός έχει ατονήσει λόγω μείωσης των μεταναστών 1ης και 2ης γενιάς. Διατηρείται σε 2-3 Δημοτικά σχολεία, αλλά το πρόγραμμά τους είναι μάλλον κάτι αντίστοιχο των δικών μας φροντιστηριακών τμημάτων.
ii. Μη ενταγμένα τμήματα ελληνικής γλώσσας

α. Απογευματινά & Σαββατιανά Κοινοτικά: Τα απογευματινά λειτουργούν στην πλειοψηφία τους 2 φορές την εβδομάδα, ελάχιστα ως και 4 φορές την εβδομάδα, ενώ τα Σαββατιανά μόνο το Σάββατο. Οι ώρες διδασκαλίας είναι κατά μέσο όρο 3-4 την εβδομάδα. Διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και σε κάποιες περιπτώσεις στοιχεία ιστορίας και γεωγραφίας. Οι μαθητές καταβάλλουν δίδακτρα.
β. Ιδιωτικά Ανεξάρτητα: Πρόκειται για 2 σχολεία που ιδρύθηκαν από ιδιώτες ή/ και συλλόγους και λειτουργούν απογευματινές ώρες, 2-3 φορές την εβδομάδα. Εκτός από τα μαθήματα ελληνικών, διοργανώνουν και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
iii. ¶λλη περίπτωση είναι τα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα στα Highschools: Τα ελληνικά διδάσκονται ως μάθημα επιλογής σε 11 Δημόσια Αμερικανικά Λύκεια και οι συμμετέχοντες μαθητές δεν είναι αποκλειστικά ελληνικής καταγωγής. Ο μεγαλύτερος αριθμός των συμμετεχόντων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας προέρχεται από τα σχολεία αυτά, τα οποία διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο σπουδών τους.

Στην Ουάσιγκτον λειτουργούν οι ακόλουθοι τύποι σχολείων:

i. Δίγλωσσες τάξεις ενταγμένες στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Πρόκειται για τα Δημόσια Δίγλωσσα Ελληνοαμερικανικά Σχολεία (Charter Schools), 2 ημερήσια σχολεία επιδοτούμενα από τις αμερικανικές αρχές, όπου τα ελληνικά διδάσκονται ως και 3 ώρες την ημέρα. Η φοίτηση είναι δωρεάν.

ii. Μη ενταγμένα τμήματα ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για τα Απογευματινά Κοινοτικά, 55 σχολεία που λειτουργούν από 1 ως 5 μέρες την εβδομάδα. Από αυτά τα 15 είναι αναγνωρισμένα. Οι μαθητές καταβάλλουν δίδακτρα.

Στο Σικάγο λειτουργούν οι ακόλουθοι τύποι σχολείων:

i. Δίγλωσσες τάξεις ενταγμένες στο αμερικανικό σύστημα. Πρόκειται για Ημερήσια Ελληνοαμερικανικά σχολεία που ακολουθούν το αμερικανικό αναλυτικό πρόγραμμα, εμπλουτισμένο καθημερινά με δίωρο ή τρίωρο ελληνικό πρόγραμμα. Εκτός από τη γλώσσα, διδάσκονται και Ιστορία, Γεωγραφία και Θρησκευτικά. Σε αυτά λειτουργούν Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο, ενώ οι μαθητές καταβάλλουν δίδακτρα.

ii. Μη ενταγμένα τμήματα ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για Απογευματινά και Σαββατιανά Κοινοτικά που λειτουργούν από Νηπιακά ως και Λυκειακά τμήματα κατά περίπτωση, συνήθως δύο φορές την εβδομάδα ή μόνο Σάββατο. Σε κάποια τμήματα, ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας, διδάσκονται και στοιχεία Ιστορίας, Γεωγραφίας και Θρησκευτικών. Οι μαθητές καταβάλλουν δίδακτρα.

iii. ¶λλη περίπτωση είναι τα Ιδιωτικά Ανεξάρτητα σχολεία. Λειτουργούν 1 ημερήσιο ιδιωτικό σχολείο με Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο και ελληνοαμερικανικό πρόγραμμα και άλλα 2 απογευματινά μη κοινοτικά με τμήματα Νηπιακά, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε όλα οι μαθητές καταβάλλουν δίδακτρα.

Στο Σαν Φρανσίσκο λειτουργούν οι ακόλουθοι τύποι σχολείων:

i. Δίγλωσσες τάξεις ενταγμένες στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας (Ημερήσια Δίγλωσσα Ελληνοαμερικανικά). Πρόκειται για δύο εκκλησιαστικά σχολεία εκ των οποίων το ένα διαθέτει Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο, ενώ το άλλο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό. Έχουν υποχρεωτικό καθημερινό πρόγραμμα ελληνικών, συνήθως μίας ώρας την ημέρα. Οι μαθητές καταβάλλουν δίδακτρα.

ii. Μη ενταγμένα τμήματα ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για Απογευματινά και Σαββατιανά Κοινοτικά σχολεία τα οποία συνήθως λειτουργούν μία μέρα την εβδομάδα με 2 ως 4 (σπανιότερα) ώρες διδασκαλίας ελληνικών. Τα περισσότερα είναι τμήματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι μαθητές καταβάλλουν δίδακτρα.

iii. ¶λλες περιπτώσεις είναι:

τα Ιδιωτικά Αμερικανικά Λύκεια όπου διδάσκονται τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα. Πρόκειται για 2 σχολεία όπου τα ελληνικά διδάσκονται ως μάθημα επιλογής σε ολιγομελή τμήματα. Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από Έλληνες ομογενείς
Ημερήσια Αμερικανικά όπου διδάσκονται τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα. Πρόκειται για 2 σχολεία (το ένα έχει Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, το άλλο έχει Γυμνάσιο και Λύκειο) που ακολουθούν το αμερικανικό αναλυτικό πρόγραμμα, ενώ τα ελληνικά διδάσκονται ως μάθημα επιλογής. Οι μαθητές καταβάλλουν δίδακτρα.
24γράμματα – Ηλεκτρονικό Περιοδικό: Γλώσσα – Ιστορία – Πολιτισμός » Ελληνικά σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top