23 Ιουλίου 2012

Από τους μαυροπίνακες στους υπολογιστές, τους διαδραστικούς πίνακες και το iPad


Η εξέλιξη της εκπαιδευτικής τεχνολογίας από το 1650 έως σήμερα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top