18 Ιουλίου 2012

Τζίντου Κρισναμούρτι "Το πρόβλημα αυτό καθαυτό δεν είναι σημαντικό, αλλά το πώς προσεγγίζουμε το πρόβλημα"
Το πρόβλημα αυτό καθαυτό δεν είναι σημαντικό, αλλά το πώς προσεγγίζουμε το πρόβλημαΠοιος είναι ο παράγοντας ουσιαστικής σημασίας για την κατανόηση ενός προβλήματος; Προφανώς, αν θέλω να κατανοήσω το πρόβλημα, δεν πρέπει να υπάρξει φόρμουλα, δεν πρέπει να υπάρχει κανένα συμπέρασμα, δεν πρέπει να υπάρχει καμία κρίση. Αλλά αν παρατηρήσουμε το νου μας, θα δούμε ότι είμαστε γεμάτοι συμπεράσματα. Είμαστε βουτηγμένοι σε φόρμουλες με τις οποίες ελπίζουμε να λυθεί το πρόβλημα. Και έτσι κρίνουμε, καταδικάζουμε. Και έτσι, εφ 'όσον έχουμε μια φόρμουλα, ένα συμπέρασμα, μια κριτική διάθεση, μια καταδικαστική στάση, δεν θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε το πρόβλημα.

Έτσι λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι σημαντικό, αλλά το πώς θα προσεγγίσουμε το πρόβλημα. Έτσι, το μυαλό που επιθυμεί να κατανοήσει ένα πρόβλημα δεν πρέπει να ασχολείται με το πρόβλημα, αλλά με τον τρόπο λειτουργίας της ίδιας του της κριτικής διάθεσης. Έτσι κάποιος μαθαίνει από τον εαυτό του μέσω της παρατήρησης, δίχως διαμεσολαβητές, διερμηνείς και ερμηνευτές. Μαθαίνει ο ίδιος με νοημοσύνη, ποιός είναι ουσιαστικά. Και η διαδικασία της μάθησης, σας λέγω-δεν έχει τέλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top