7 Μαρτίου 2012

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΒΟΗΘΗΜΑ)

Υπάρχουν δύο αρχεία:
α) «Εκτύπωση βιβλίου» που ο συνάδελφος – καθηγητής μπορεί να εκτυπώσει ό,τι θέλει από το βιβλίο δίχως τις απαντήσεις των ασκήσεων. β) «e-τάξη» για να χρησιμοποιηθεί σε Η/Υ και διαδραστικό πίνακα. Σ’ αυτό υπάρχουν επιπλέον και οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top