18 Ιανουαρίου 2012

Σεμινάριο Pestalozzi 2012 (“A Democratic Europe – Past, Present and Future” CoE 2012 04/12-04/16, Iceland, Reykjavik, 12/04/2012 έως 16/04/2012)- Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής


Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει σεμινάριο με θέμα: A Democratic Europe – Past, Present and Future
CoE 2012 04/12-04/16, Iceland, Reykjavik, 12/04/2012 έως 16/04/2012

1. Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:
«Δημοκρατική Ευρώπη – Παρελθόν , Παρόν και Μέλλον»
Η γνώση και η κατανόηση της κοινής ιστορίας μας,  παρέχουν ένα σημείο εκκίνησης για την κατανόηση του παρόντος και μπορoύν να μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε μια πορεία προς το μέλλον: ένα μέλλον στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη θεμελιωμένη στη δημοκρατία,  τον ανθρωπισμό και την ανεκτικότητα.

Οι τρέχουσες τάσεις και οι αλλαγές στην κοινωνία από την οπτική γωνία της κοινωνικής ιστορίας θα αναλυθούν και θα συζητηθούν σε διαλέξεις και εργαστήρια, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευθύνες των σχολείων και του εκπαιδευτικού τομέα εν γένει.
-Γλώσσα εργασίας: ΑΓΓΛΙΚΑ
-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα Γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του υπουργείου παιδείας:25  Ιανουαρίου 2012
-Αριθμός θέσεων: Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών - Μελών ορίζονται σε : 10 . Από τη χώρα μας ζητήθηκε να προταθούν 02 (δύο) υποψήφιοι.

2. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στα σεμινάρια PESTALOZZI
• Τα σεμινάρια απευθύνονται στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που ασκεί διδακτικό έργο και το οποίο περιορίζεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, με την προϋπόθεση ότι έχουν δύο χρόνια προϋπηρεσία ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία.
• Για την προεπιλογή των υποψηφίων που θα προταθούν από την υπηρεσία μας για το σεμινάριο, θα γίνει κλήρωση μεταξύ όσων διαθέτουν το ελάχιστο των απαιτούμενων προδιαγραφών. Η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος τα δύο (2) τελευταία χρόνια σε σεμινάρια του ΣτΕ, δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με την απόφαση των National Liaison Officers του Συμβουλίου της Ευρώπης.
• Η κάθε αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά
• Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Α.Παπανδρέου 37, Αθήνα 15180,.Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης των Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Δ.Ε.Σ.), 2ος όροφος, Γρ.2159, με παράλληλη κοινοποίηση στη Διεύθυνση όπου υπάγεται το σχολείο, στο οποίο υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.

Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου
e-mail: iapostolou@minedu.gov.gr
Τηλέφωνα: 210 344 3787 και 210 344 2471

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top