18 Ιανουαρίου 2012

ΤΖΑΖ 20's μέσα από τη ραδιοφωνική εκπομπή του Τζιμ Μπάλντουιν


Adrian RolliniAnnette Hanshaw

http://www.jimmiejazzarchive.com/audio/myWimpy.phpqueryWhere=artist&queryValue=Annette%20Hanshaw&coverart=coverart_annettehanshaw

Ben BernieBoswell Sisters

Cliff Edwards

Roger Wolfe Kahn

Sylvester Ahola

Benny Goodman


Harry Reser

Red Nichols

1920s Peppy Period Pops


Edison Needle Cut

Fred Rich

Bing Crosby

Bernie Cummins

Margaret Young

Dime Store Dance Bands 


Miff Mole 


Hal Kemp

Boswell Sisters 2 


Red Nichols 2 

Lou Gold 

Broadway Bellhops 

Original Sound of the Twenties

Abe Lyman 

Adrian Rollini 2 


Ben Pollack 

California Ramblers 


Cotton Pickers

Fred Waring 

Irving Mills 


Little Ramblers 


Ray Miller


Five Birmingham Babies

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top