23 Ιανουαρίου 2012

Συζήτηση με τον Βασίλη Καραποστόλη: Ο Εαυτός & ο Άλλος στον σύγχρονο κόσμo


Στο πλαίσιο των κύκλων αυτομόρφωσης "Ανθρώπινοι δεσμοί σ’ έναν κόσμο τεμαχισμένο" η ομιλία αυτή "ασχολήθηκε" σε αδρές γραμμές το πρόβλημα του εγωισμού στον σύγχρονο κόσμο και ιδιαίτερα στην ελληνική κοινωνία με αφετηρία την ερμηνευτική της καθημερινής ζωής. Πώς διαμορφώνεται η σχέση ανάμεσα στο Εγώ και στο Εμείς στο πλαίσιο μιας κοινωνίας η οποία χαρακτηρίζεται από ισχυρές τάσεις εγκλεισμού των ατόμων στον ιδιωτικό τους χώρο και από την αντίστοιχη επιφυλακτικότητα και δυσπιστία κατά τις συναντήσεις τους;


Συζήτηση με τον Β. Καραποστόλη: Ο Εαυτός & ο Άλλος στον σύγχρονο κόσμo from Αντίφωνο (antifono.gr) on Vimeo.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top