4 Φεβρουαρίου 2013

ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ ΤΟΥ BLOOM ΣΤΙΣ Ν.Τ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ


Η ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ iPAD.
[ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top