14 Φεβρουαρίου 2013

Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα για την 2η ενότητα ΣΤ' Δημοτικού (Κατοικία).ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤ’ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ονοματεπώνυμο:                                                             
Ημερομηνία:                                1.     Κάνω χρονική αντικατάσταση στα ρήματα «σέβονταν, αντιδρά»:
2.     Συμπληρώνω βάζοντας τα αριθμητικά στο σωστό τύπο:

Πέταξα καμιά __________________ (10) παλιές κασέτες και μια __________________ (20) ψηφιακούς δίσκους.
Με τη __________________ (2) προσπάθεια τα κατάφερε και ήρθε __________________ (9) στη γενική κατάταξη.
Το __________________ (1969) γεννήθηκε ο πατέρας μου και ήταν ο __________________ (3) γιος της οικογένειας.
Πήρε __________________ (1) στο διαγώνισμα  και στενοχωρήθηκε.
Το θέμα είναι __________________ (1)! Φόρτωσαν το φορτηγό με __________________ (2) βάρος από αυτό που επιτρεπόταν και έτσι προκλήθηκε το ατύχημα!3.     Γράφω τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:

την οδό     ____________  των θαλαμηγών     ____________
των εντάσεων     ____________  η αίσθηση     ____________
η ψήφος     ____________  της ανόδου     ____________
τις συνοδούς     ____________  την απόσπαση     ____________4.     Κάνω σύνταξη:

Μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε τελειώσει όλες τις δουλειές.

Τρόμαξε ο Μάριος, όταν άκουσε τα νέα.

Μεθαύριο γιορτάζει ο αδερφός μου και θα του πάρω ωραίο δώρο.

Το Μάρτη ο καιρός είναι ψυχρός.

Αφού γύρισε, έψαξε παντού στα πράγματά του για να βρει τα παπούτσια

του.      5. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με το σωστό τύπο των λέξεων που δίνονται στις παρενθέσεις:

1.     Έδωσε τη σωστή _____________ στην ______________ .
(απάντηση, ερώτηση)
2.    Οι ταμίες των __________________ είναι υπεύθυνοι για τις ___________________ .(επιχείρηση, είσπραξη)
3.    Κατά τη διάρκεια της _____________ έγιναν ________________ για τις νέες _______________ ερευνών. (σύνοδος, συζήτηση, μέθοδος)
4.    Οι κεντρικές __________ των ______________ θα παραμείνουν κλειστές μέχρι νεότερης ___________ της ____________ (είσοδος, εγκατάσταση, απόφαση, διοίκηση)
5.    Να προσέχετε πώς περνάτε τις ____________ της ___________, γιατί στην _____________ εκτελούνται έργα. (διάβαση, λεωφόρος, άνοδος)      6. Γράψε με μία λέξη πώς λέγεται:

πέντε και μισός τόνους:___________
μία και μισή ώρα : _________________
ένα και μισό χρόνο: _________________
δύο και μισή ώρες:____________
μία και μισή μέρα: _________________
τρεις ημέρες: _________________
δύο θέσεις:______________
τρεις ώρες: ____________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top