17 Ιανουαρίου 2012

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση


Σε χώρες που υπάρχει μετανάστευση, πρόθεση και σκοπός είναι ή θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών των μαθητών ανεξάρτητα από εθνική και φυλετική καταγωγή. Όροι όπως ένταξη, ενσωμάτωση, πολυπολιτισμική εκπαίδευση, διπολιτισμική εκπαίδευση, διαπολιτισμική εκπαίδευση χρησιμοποιούνται από τις διάφορες χώρες που κάνουν αλλαγές στο εκπαιδευτικό τους σύστημα για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες αλλά και τις δίκαιες διεκδικήσεις των κοινωνικών ομάδων.

Η ύπαρξη αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο είναι γεγονός και ως υπαρκτό γεγονός φέρνει στην επιφάνεια θέματα που συνδέονται με τη σχολική ζωή και σχετίζονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στη νέα πολυπολιτισμική κοινωνία.

Διαπολιτισμικότητα είναι η συνάντηση πολιτισμών, η αμοιβαία επίδραση και η συνεργασία. Έτσι ως διαπολιτισμική εκπαίδευση εννοούμε την εκπαίδευση που ως δυναμική διαδικασία βοηθά στην αλληλεπίδραση και τη συνεργασία ομάδων μαθητών από διαφορετικά έθνη και πολιτισμούς και σκοπό έχει τη δημιουργία κοινωνίας με τα χαρακτηριστικά της κατανόησης, της αλληλοαποδοχής και της αλληλεγγύης.

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση διέπεται από βασικές αρχές. Αυτές είναι:

1. Οι διαφορετικοί πολιτισμοί έχουν ισότιμη αλληλεπίδραση. Επιδίωξη δεν είναι η ανάπτυξη ενός ενιαίου πολιτισμού. Ιστορικά αποδεικνύεται ότι οι πολιτισμοί των ανθρώπων επέζησαν επειδή έρχονταν σε επαφή με άλλους πολιτισμούς. Η ισότιμη μεταχείριση είναι δεδομένη, όσο πρέπει και να είναι κατανοητό και αποδεκτό ότι ο πολιτισμός της χώρας υποδοχής είναι πάντα ο πολιτισμός που έχει τις πιο ισχυρές επιρροές.

2. Τα παιδιά των μεταναστών, τα παιδιά άλλων ενθικοτήτων και πολιτισμών πρέπει να έχουν ίση εκπαιδευτική μεταχείριση. Επιδίωξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι παροχή ίσων ευκαιριών.

3. Η εκπαίδευση, η Παιδεία πρέπει να καθοδηγεί τους νέους και διαφορετικούς ανθρώπους στην κατανόηση, αλληλεγγύη, ανοχή και την ειρηνική συμβίωση.

Η χώρα μας χαρακτηρίζεται πλέον ως μία κοινωνία πολυπολιτισμική. Υπάρχουν κοινωνικές ομάδες με διαφορετικό θρήσκευμα, γλώσσα, πολιτισμό και τα τελευταία χρόνια έχουν εισέλθει στην Ελλάδα πολλοί μετανάστες από χώρες της Ευρώπης και αλλού. Γίνονται αρκετές συζητήσεις και προσπάθειες να γίνει εισαγωγή της διαπολιτισμικής προσέγγισης στα σχολεία και το εποπτικό, διδακτικό και επιμορφωτικό υλικό να παίρνει υπόψη του τις ανάγκες των μαθητών από διαφορετικές χώρες.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top