8 Δεκεμβρίου 2011

Eugenio Montale, opinioni..


Eugenio Montale, opinioni... 
Γνώμες

Δεν έγινε ποτέ γνωστό εάν η ζωή

είναι αυτό που ζει ή αυτό που πεθαίνει.

Κατόπιν όμως δεν θ ' άξιζε να το μάθει κανείς

δεδομένου ότι αξίζει το απίθανο.


Eάν ειπωθεί ότι η ζωή είναι μια πραγματικότητα,

η ύλη είναι απλώς ένα τεράστιο ψέμα,

κι ακόμη πιο αφελές είναι να γίνει πιστευτός ο καπνός

που εξατμίζει, ή απομακρύνει, κάθε άλλον καπνό.


Μα όχι, λέει ο Καλπούρνιος, είναι μόνον ένας ήχος

ποτέ πριν ακουσμένος καθώς δεν υπάρχει

στον δικό μας αέρα παρά σ’ εκείνου. Και δεν υπάρχει λέξη

μήτε γραπτό όπου λείπει ο αέρας.


Opinioni

Non si e mai saputo se la vita

sia cio che si vive o cio che si muore.

Ma poi sarebbe inutile saperlo

ammesso che sia utile l'impossibile


Se dire che la vita e’una sostanza,

una materia e’mera cantafavola,

anche piu’stolto e’crederla una fumata

che condensa, o rimuove, ogni altro fumo.


Ma no, dice Calpurnio, e’appena un suono

mai pronunziato perche’ non e’nell’aria

nostra, ma nella sua. E non c’e’ nome

neppure scritto dove l’aria manca.

[da Diario del '72, Mondadori editore - trad.: Silio D'Aprile/Βασίλης Ρούβαλης]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top