4 Δεκεμβρίου 2011

Γρηγόριος Γ. Παπαδόπουλος- "Η γυνή δεν είναι ον κατώτερον, αλλά διάφορον μόνον του ανδρός"

ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ
Γρηγόριος Γ. Παπαδόπουλος, "Περί γυναικός και Ελληνίδος," Πανδώρα τόμ. ΙΖ΄ αρ. 388-389 (1866): 81-88, 105-112.
http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=36298
http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=36309
ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ Modern Greek Visual Prosopography

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top