16 Νοεμβρίου 2012

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (γενικές ιστοσελίδες) 

EpistemeLinks
Κατάλογος με χιλιάδες φιλοσοφικές ιστοσελίδες. Από τις καλύτερες πύλες της φιλοσοφίας στο Διαδίκτυο: έχει συχνή ενημέρωση, ευρεία κάλυψη και καλή θεματική οργάνωση.
http://www.epistemelinks.com/

Guide to Philosophy on the Internet
Επιμέλεια: Peter Suber. Άφθονο υλικό, οργανωμένο θεματικά. Παρόλο που έχει να ανανεωθεί από τον Φεβρουάριο του 2003, παραμένει χρήσιμο.
http://www.earlham.edu/~peters/philinks.htm

Voice of the Shuttle –Philosophy
Θεματικά οργανωμένος κατάλογος.
http://vos.ucsb.edu/browse.asp?id=2724

Humbul Humanities - Philosophy
Μηχανή αναζήτησης, από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
http://humbul.ac.uk/philosophy


ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

http://www.epistemelinks.com/Main/Topics.aspx?TopiCode=Anci (Κατάλογος σχετικών ιστοσελίδων από το ʽEpistemeLinksʼ)
http://www.archelogos.com/ (Πρόγραμμα ʽΑρχέλογοςʼ για την αρχαία φιλοσοφία)
http://plato-dialogues.org/plato.htm (Bernard Suzanne, “Plato and his dialogues”)
http://www.gnosis.org/library/platon.htm (κείμενα Πλάτωνα και Πλωτίνου)
http://www.epicurus.info/ (Επίκουρος: κείμενα, μελέτες, σύνδεσμοι)
http://www.neoplatonism.org/ (“Neoplatonism OnLine” -Νεοπλατωνισμός: μελέτες και κείμενα)
http://www.ekivolos.gr/arxaia%20elliniki%20filosofia.htm (περιλαμβάνει εκτενή αποσπάσματα και από έγκυρες μελέτες ελλήνων [Δραγώνα-Μονάχου, Πελεγρίνη] και ξένων [Guthrie, Brun, Snell] για αρχαίους φιλοσόφους.)
Μπορείτε να αναζητήσετε ειδικές σελίδες για τους αρχαίους φιλοσόφους στις γενικές ιστοσελίδες της φιλοσοφίας.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται διάφορες αρχαιογνωστικές ιστοσελίδες αμφίβολης εγκυρότητας.


ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

http://www.fordham.edu/halsall/byzantium (Βυζαντινές σπουδές στο Διαδίκτυο)
http://pvspade.com/Logic (P.V. Spade, “Medieval Logic and Philosophy”)
http://labyrinth.georgetown.edu/display.cfm?Action=View&Category=Philosophy (“The Labyrith”: σύνδεσμοι για τη μεσαιωνική φιλοσοφία)
http://www.swif.uniba.it/lei/filmed/indexphma.htm (“Philosophia Medii Aevi”)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ελληνομνήμων
Ψηφιακή βιβλιοθήκη φιλοσοφικών και επιστημονικών βιβλίων και χειρογράφων (1600-1821)
http://www.iono.noa.gr/hellinomnimon/index.html

Ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών στο νεοελληνικό χώρο
Ερευνητικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών
http://www.eie.gr/institutes/kne/ife/index.htm


ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ – ΛΕΞΙΚΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Stanford Encyclopedia of Philosophy
Ηλεκτρονική έκδοση του “The Metaphysics Research Lab, Center for the Study of Language and Information”, του Stanford University (Καλιφόρνια, ΗΠΑ). Aπό τις πιο έγκυρες φιλοσοφικές εγκυκλοπαίδειες στο Διαδίκτυο –δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Τα λήμματά της (συχνά εκτενή και με πλούσια βιβλιογραφία) δεν είναι πάντοτε εύκολα για μια πρώτη προσέγγιση.
http://plato.stanford.edu/contents.html

The Internet Encyclopedia of Philosophy
Γενικός επιμελητής: James Fieser. Καλύπτει μεγάλο φάσμα θεμάτων (ευρύτερο από την “Stanford Encyclopedia”) με καλά λήμματα.
http://www.utm.edu/research/iep/

A Dictionary of Philosophical Terms and Names
Επιμελητής: Garth Kemerling. Σύντομα λήμματα με συνδέσμους.
http://www.philosophypages.com/dy

Άλλες εγκυκλοπαίδειες
http://encarta.msn.com/ (Encarta Online Concise)
http://www.hyperhistory.com/online_n2/History_n2/a.html (World History)


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Project Gutenberg
Μεγάλη βάση ηλετρονικών κειμένων (με δυνατότητα αναζήτησης)
http://www.gutenberg.org/

Electronic Texts Center - University of Virginiaʼs E-Book Library
Μεγάλη βάση με εκατοντάδες τίτλους (με δυνατότητα αναζήτησης)
http://etext.lib.virginia.edu/ebooks/ebooklist.html

The Online Books Page
Εκτενής κατάλογος ηλεκτρονικών κειμένων (οργανωμένος και θεματικά)
http://digital.library.upenn.edu/books

Perseus
Βασική αρχαιογνωστική ιστοσελίδα. Πολλά κείμενα της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας
http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html

The Internet Classics Archive
Κείμενα της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας
http://classics.mit.edu/index.html

Μικρός Απόπλους
Αρχαία ελληνικά κείμενα
http://www.mikrosapoplous.gr/texts1.htm


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Ελλάδα

Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
http://www.ppp.uoa.gr/

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
http://www.auth.gr/edlit/html/home.html

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
http://www.uoi.gr/schools/human/ph_edu_psy/index.html

Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών
http://www.fks.uoc.gr/

Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Φιλοσοφίας
http://www.philosophy.upatras.gr/main.htm

Πανεπιστήμιο Κύπρου – Τμήμα Κλασσικών Σπουδών & Φιλοσοφίας
http://www.ucy.ac.cy/~classics/index.htm

Κατάλογοι Τμημάτων στο εξωτερικό

Γενικός κατάλογος Τμημάτων Φιλοσοφίας ανά τον κόσμο (με δυνατότητα αναζήτησης)
http://www.epistemelinks.com/Main/MainDept.aspx

Μεγάλη Βρετανία – Κατάλογος Τμημάτων Φιλοσοφίας
http://www.epistemelinks.com/Main/Department.aspx?Country=Great+Britain

Γενικός Κατάλογος των Ελληνικών Πανεπιστημίων

http://www.ypepth.gr/el_ec_page1047.htm


ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Βιβλιοθήκες

http://lib.eap.gr/ (Ε.Α.Π.)
http://www.libr.uoc.gr/ (Πανεπιστήμιο Κρήτης: Κεντρική βιβλιοθήκη. Δυνατότητα αναζήτησης σε όλες τις συνδεδεμένες ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες  http://zephyr.libh.uoc.gr/cgi-bin/zap/zap/bsearch.zap?type=basic&lang=GR&restart=yes
http://www.perseus.tufts.edu/ (Perseus Digital Library)

Λεξικά

http://kastor.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htm (Λεξικό Τριανταφυλλίδη)
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/lexindex?entry=fe/rw (Λεξικό Lidell-Scott-Jones: αρχαία ελληνικά – αγγλικά)
http://kastor.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineKri.htm (Λεξικό Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας –Ε. Κριαρά)
http://www.translatum.gr/ (μετάφραση σε διάφορες γλώσσες)

(από portal)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top