9 Απριλίου 2012

Σεμινάρια Pestalozzi 2012 για Γαλλία, Κύπρο και ΦιλανδίαΤο Συμβούλιο της Ευρώπης ανακοίνωσε την προκήρυξη των εξής σεμινάριων.

1. ΓΑΛΛΙΑ
ΘΕΜΑ: “ L’eau : enjeu citoyen, enjeu éducatif ”
Κωδικός: CoE 2012 0924-0928 France
Ημερομηνία διεξαγωγής : 24/09/2012 - 28/09/2012
« Νερό: πρόκληση για τον πολίτη , πρόκληση για την εκπαίδευση»

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:
Το εργαστήριο θα επικεντρωθεί σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικο-πολιτιστικά, πολιτικά και οικονομικά που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού, απαραίτητο πόρο για τη διατήρηση της ζωής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον πλανήτη.
-Γλώσσα εργασίας: ΓΑΛΛΙΚΑ
-Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς της Β/θμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν λάβει μέρος σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Η συμμετοχή τους θα βεβαιώνεται από τον υπεύθυνο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της εκάστοτε Διεύθυνσης Β/μιας Εκπαίδευσης .
Κατά τη συμμετοχή του ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να φέρει μαζί του ένα σύμβολο «νερού» σχετικά που να παραπέμπει στη χώρα προέλευσής του ( π.χ. φωτογραφία, αντικείμενο κλπ) καθώς ένα λογοτεχνικό κομμάτι (κείμενο, ποίημα, τραγούδι κλπ) στη γλώσσα της χώρας από την οποία προέρχεται.
-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 10 Μαϊου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) -Αριθμός θέσεων: Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών –Μελών ορίζονται σε : 15 . Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 04 ( τέσσερις) υποψήφιους.

2. FINLAND
ΘΕΜΑ: “Democracy in basic education”
Κωδικός: CoE 2012 1003 - 1006 Finland
Ημερομηνία διεξαγωγής : 03/10/2012 - 06/10/2012
« Η Δημοκρατία στη βασική εκπαίδευση»

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:
Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί σε καλές πρακτικές και δραστηριότητες σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση περί δημοκρατίας και τις διάφορες μορφές δημοκρατίας στην καθημερινή σχολική ζωή, ιδίως όσον αφορά τα εξής:
• Δικαιώματα του παιδιού και συμμετοχή στην κουλτούρα της λειτουργίας του σχολείου
• Διαφορετικές περιπτώσεις σχετικά με την προώθηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε όλη την Ευρώπη
• Ο ρόλος των μαθητικών συμβουλίων στη βασική εκπαίδευση
-Γλώσσα εργασίας: ΑΓΓΛΙΚΑ
-Απευθύνεται σε: Διευθυντές και Υποδιευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
-Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 03 Ιουνίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) -Αριθμός θέσεων: Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών –Μελών ορίζονται σε : 15 . Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 04 ( τέσσερις) υποψήφιους.

3. CYPRUS
ΘΕΜΑ: “What does it mean to think historically?”
Κωδικός: CoE 2012 0925-0928 Cyprus
Ημερομηνία διεξαγωγής : 25/09/2012-28/09/2012
«Τι σημαίνει να σκεφτόμαστε ιστορικά;»

Θέματα που θα πραγματευθεί το σεμινάριο:
Το σεμινάριο κατάρτισης και τα εργαστήρια θα επικεντρωθούν στις προκλήσεις της διδασκαλίας της ιστορίας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και ειδικότερα στις τάξεις με μαθητές μικτών ικανοτήτων και με διαφορετικά υπόβαθρα.
• Ποιες παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις θα διευκολύνουν με τον καλύτερο τρόπο την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και των ιστορικών εννοιών;
• Γιατί οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα πρέπει να αναπτύξουν «μεγάλες εικόνες» του παρελθόντος, να επεκτείνουν την κατανόησή τους σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπου και να εντοπίσουν τα στοιχεία της αλλαγής και της συνέχειας σε μεγάλες χρονικές περιόδους;
• Πώς η προώθηση της ιστορικής κατανόησης θα βοηθήσει στην ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας μεταξύ μαθητών, καθηγητών και την ευρύτερη κοινότητα;
• Πώς οι επιστημολογικές πεποιθήσεις, η ιδεολογική στάση, η συλλογική μνήμη και οι αναπαραστάσεις του παρελθόντος των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τις πρακτικές διδασκαλίας τους;

Η εκπαίδευση θα βασιστεί στα αποτελέσματα έργων του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθώς και στα ερευνητικά ευρήματα από πρόσφατες μελέτες με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ιστορία στην Κύπρο, προκειμένου να καλέσουν τους συμμετέχοντες να διερευνήσουν περαιτέρω μαζί τις απαραίτητες γνώσεις, έννοιες, ικανότητες και τις διαθέσεις καθώς και τους τρόπους ανάπτυξης αυτών στην καθημερινή πρακτική τους στην τάξη και σε εκπαιδευτικά προγράμματα εκτός σχολείου.

Γλώσσα εργασίας: ΑΓΓΛΙΚΑ
Απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι διδάσκουν Ιστορία με βεβαίωση από τον Διευθυντή του σχολείου.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα γραφεία της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων : 10 Ιουνίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) Αριθμός θέσεων: Οι προσφερόμενες θέσεις από τους Διοργανωτές για το σύνολο των Κρατών –Μελών ορίζονται σε : 15 . Η Υπηρεσία μας θα προτείνει 04 ( τέσσερις) υποψήφιους.

Σημειώνουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά τις καταληκτικές ημερομηνίες όλων των σεμιναρίων διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για παράτασή τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PESTALOZZI
1. Τα σεμινάρια απευθύνονται στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που ασκεί διδακτικό έργο και το οποίο περιορίζεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν πέντε (5) χρόνια προϋπηρεσία ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία και είναι έως 55 ετών.
2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος τα τρία (3) τελευταία χρόνια σε Διεθνή ή Ευρωπαϊκά σεμινάρια (Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΥΝΕΣΚΟ κλπ) δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής.
3. Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν άριστο επίπεδο γλωσσομάθειας (επίπεδο Γ2/C2) στη γλώσσα του σεμιναρίου
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Α.Παπανδρέου 37, Αθήνα 15180,.Τμήμα Διεθνών Οργανισμών της Διεύθυνσης των Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Δ.Ε.Σ.), 2ος όροφος, Γρ.2159.

Πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου
e-mail: iapostolou@minedu.gov.gr
Τηλέφωνα: 210 344 3787 210 344 2471

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PESTALOZZI

1.Τα σεμινάρια απευθύνονται στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που ασκεί διδακτικό έργο και το οποίο περιορίζεται στην ομάδα-στόχο του εκάστοτε σεμιναρίου, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν πέντε (5) χρόνια προϋπηρεσία ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία.

2.Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει μέρος τα τρία (3) τελευταία χρόνια σε Διεθνή ή Ευρωπαϊκά σεμινάρια (Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΥΝΕΣΚΟ κλπ) δεν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής.

3.Να είναι έως 55 ετών.

4.Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν άριστο επίπεδο γλωσσομάθειας (επίπεδο Γ2/C2) στη γλώσσα του σεμιναρίου.

5.Η υπηρεσία μας προεπιλέγει έναν αριθμό υποψηφίων (από 1-4 ανάλογα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε διοργανώτριας χώρας) ενώ η τελική επιλογή γίνεται από τη διοργανώτρια χώρα. Η προεπιλογή από τη χώρα μας γίνεται με τη διαδικασία της κλήρωσης μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top