9 Απριλίου 2012

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Συμβουλευτική παρέμβαση σε παιδιά νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας (5/4 - 21/6 Αθήνα)Σε ποιους απευθύνεται:

Το νέο ταχύρρυθμο σεμινάριο 30 ωρών του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής ( πρώην Ακαδημία Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής) απευθύνεται σε φοιτητές ή επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς κ.α.) που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τα παιδιά.

Σκοπός:

Στόχος του Σεμιναρίου είναι η ευαισθητοποίηση / εξοικείωση με θέματα που αφορούν παιδιά όλων των ηλικιών και η κατάρτιση ενός κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει πλήρως την διαδικασία αξιολόγησης και συμβουλευτικής παρέμβασης. Έμφαση θα δοθεί στη θέσπιση ενός προγράμματος αντιμετώπισης σε συμβουλευτικό επίπεδο καθώς και στον αποκλεισμό ύπαρξης ψυχοπαθολογίας.

Περιγραφή:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1η συνάντηση : κλινική συνέντευξη γονέων, παρουσίαση ενδεδειγμένου τρόπου λήψης ιστορικού με γνώμονα το αίτημα των γονέων, χαρακτηριστικά θεραπευτή, πρακτική άσκηση.

2η συνάντηση : κλινική συνέντευξη παιδιού, παρουσίαση συνάντησης με το παιδί και διαμόρφωση αξιολόγησης ανάλογα με αναπτυξιακή ηλικία, διαγνωστικά εργαλεία-ερωτηματολόγια, παιδικό ιχνογράφημα, δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, πρακτική άσκηση.

3η συνάντηση : διαγνωστικά κριτήρια, εξοικείωση με τις κλινικές διαταραχές βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

4η συνάντηση : διαμόρφωση θεραπευτικού προγράμματος, διαφοροποίηση ειδικοτήτων, παραπομπές, πρακτική άσκηση.

5η και 6η συνάντηση : εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τη νηπιακή ηλικία, αναπτυξιακά επιτεύγματα, συχνά αιτήματα γονέων και μέθοδοι συμβουλευτικής αντιμετώπισης, πρακτική άσκηση.

7η και 8η συνάντηση : εξειδικευμένα θέματα που αφορούν την παιδική ηλικία, αναπτυξιακά επιτεύγματα, συχνά αιτήματα γονέων και μέθοδοι συμβουλευτικής αντιμετώπισης, πρακτική άσκηση.

9η και 10η συνάντηση : εξειδικευμένα θέματα που αφορούν την εφηβική ηλικία, αναπτυξιακά επιτεύγματα, συχνά αιτήματα γονέων και εφήβων ,μέθοδοι συμβουλευτικής αντιμετώπισης, πρακτική άσκηση.

Πληροφορίες

Διάρκεια Σεμιναρίου: 10 τρίωρες συναντήσεις, κάθε Πέμπτη, 18.30- 21.30, από 5 Απριλίου έως 21 Ιουνίου 2012

Κόστος Συμμετοχής: Ιδιώτες: 350 Ευρώ, Σπουδαστές: 300 Ευρώ, Σπουδαστές Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής: 250 Ευρώ

Χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-8219210 ή με email: info@psychotherapia.gr

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210/8219210
Έναρξη: 05/04/2012

Λήξη: 21/06/2012

Πόλη: ΑΘΗΝΑ

Tόπος: Σοφοκλέους 64 και Χαροκόπου, Καλλιθέα
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top