10 Φεβρουαρίου 2012

Ασκήσεις Αορίστου Β’ Αρχαίων Ελληνικών

Ασκήσεις Αορίστου Β’ Αρχαίων Ελληνικών
ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄
1. Να συμπληρώσεις τους τύπους που λείπουν στον παρακάτω πίνακα:
ΟΡΙΣΤΙΚΗΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΕΥΚΤΙΚΗΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΜΕΤΟΧΗ
ἔβαλον
ἔμαθες
ἔλαβε
ἐφύγομεν
ἠγάγετε
ἔπιθον
ΟΡΙΣΤΙΚΗΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΕΥΚΤΙΚΗΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΜΕΤΟΧΗ
ἐβαλόμην
ἐτράπου
ἐγένετο
ἐπιθόμεθα
ἐπύθεσθε
ἤσθοντο
2. Να βρεις σε ποιο ρήμα ανήκει κάθε ρηματικός τύπος β΄ αορίστου:
ῃσθοντο → παράβαλε → ἀγαγών →
ἔπεσε → τυχεῖν → πάθε →
λαβέ → μαθόντων → πυθόμενοι →
ἁμάρτοι → εὑρεῖν → πιθέσθαι →
ἰδόντας → παθόντες → εὔροιμι →
3. Να προσθέσεις τους αντίστοιχους τύπους της οριστικής του β΄ αορίστου:
φεύγεις → ἔφυγες βάλλει →
ἁμαρτάνω → αἰσθάνονται →
ἄγετε → πυνθάνεται →
λαμβάνομεν → γιγνόμεθα →
ὁρᾶς → τρέπεσθε →
τυγχάνουσι → βάλλομαι →
πάσχετε → εὑρἰσκει (ῃ) →
4. Να συμπληρώσεις τον πίνακα:
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄
τυγχάνωἐτύγχανονἔτυχον
λαμβάνουσι
ἐμάνθανε
ἄγεις
ἁμαρτάνετε
ἐπάθομεν
τρέπομαι
ἐγίγνου
γίννεσθαι
παθών
ἁμαρτόντες
πίπτειν
5. Να συμπληρώσεις τους σωστούς τύπους των εγκλίσεων του αορίστου β΄:
ΟΡΙΣΤΙΚΗΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΕΥΚΤΙΚΗΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
βάλω
εἶπες
ἡμάρτετε
ἔλθοιεν
εἶδε
μάθωμεν
ΟΡΙΣΤΙΚΗΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΕΥΚΤΙΚΗΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ἠγαγόμην
ἐλαβόμεθα
βάλοιτο
τράπωνται
γένῃ
εὕρεσθε

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Μπορείτε μήπως να δημοσιεύσετε τις απαντήσεις?

back to top