23 Φεβρουαρίου 2012

Maria Lord, "Η ιστορία της μουσικής Aπό την αρχαιότητα ως σήμερα"


Περιεχόμενα: - Η μουσική της αρχαιότητας (μέχρι το 800 μ.Χ.) - Η μεσαιωνική μουσική (800-1400 μ.Χ.) - Η Αναγέννηση (1400-1600) - Η μουσική του μπαρόκ (1600-1750) - Ο κλασικισμός (1750-1800) - Ο ρομαντισμός (1800-1900) - Σύγχρονη εποχή (1890-σήμερα) - Ποπ μουσική (1875-σήμερα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top