11 Φεβρουαρίου 2012

Πίνακες Γραμματικής Α.Ε : Επίθετα

Πίνακες Γραμματικής Α.Ε : Επίθετα
Δεύτερη κλίση
Τριγενή και τρικατάληκτα

ΑρσενικόςΘηλυκόςΟυδέτερος
σοφὸς (σοφο-)σοφὴ ( σοφη-)σοφὸν ( σοφο-)
Ενικός αριθμός
ΠληθυντικόςΕνικός αριθμός
ΠληθυντικόςΕνικός αριθμός
Πληθυντικός
Ονομαστικήσοφὸς
σοφοὶσοφὴ
σοφὼσοφὸν
σοφὰ
Γενικήσοφοῦ
κ.λπ. .

σοφῶν
κ.λπ. .
σοφῆς
κ.λπ. .

σοφῶν
κ.λπ. .
σοφοῦ
κ.λπ. .

σοφῶν
κ.λπ. .
Τριγενή και δικατάληκτα

Αρσενικός-θηλυκόςΟυδέτερος
ἄφθονος ( ἀφθονο-)ἄφθονον (ἀφθονο-)
Ενικός αριθμός
ΠληθυντικόςΕνικός αριθμός
Πληθυντικός
Ονομαστικήἄφθονος
ἄφθονοιἄφθονον
ἄφθονα
Γενικήἀφθόνου
κ.λπ. .

ἀφθόνων
κ.λπ. .
ἀφθόνου
κ.λπ. .

ἀφθόνοιν
κ.λπ. .
Τρίτη κλίση
  • Τρικατάληκτα σε ῠς-, ειᾰ-, και – ῠ

ΑρσενικόςΘηλυκόςΟυδέτερος
βαθὺς (βαθυ-)βαθεῖα (βαθε-)βαθὺ (βαθυ-)
Ενικός αριθμός
ΠληθυντικόςΕνικός αριθμός
ΠληθυντικόςΕνικός αριθμός
Πληθυντικός
Ονομαστικήβαθὺς
βαθεῖςβαθεῖα
βαθεῖαιβαθὺ
βαθέα
Γενικήβαθέος
βαθέωνβαθείας
βαθειῶνβαθέος
βαθέων
Δοτικήβαθεῖ
βαθέσιβαθείᾳ
βαθείαιςβαθεῖ
βαθέσι
Αιτιατικήβαθὺν
βαθεῖςβαθεῖαν
βαθείαςβαθὺ
βαθέα
Κλητικήβαθὺ
βαθεῖςβαθεῖα
βαθεῖαιβαθὺ
βαθέα
Τριγενή και δικατάληκτα

Αρσενικός – θηλυκόςΟυδέτερος
εὐδαίμων – εὔδαιμον (εὐδαιμον-)
Ενικός αριθμός
ΠληθυντικόςΕνικός αριθμός
Πληθυντικός
Ονομαστικήεὐδαίμων
εὐδαίμονεςεὔδαιμον
εὐδαίμονα
Γενικήεὐδαίμονος
εὐδαιμόνωνεὐδαίμονος
εὐδαιμόνων
Δοτικήεἰδαίμονι
εὐδαίμοσιεὐδαίμονι
εἰδαίμοσι
Αιτιατικήεὐδαίμονα
εὐδαίμοναςεὔδαιμον
εὐδαίμονα
Κλητικήεὔδαιμον
εὐδαίμονεςεὔδαιμον
εὐδαίμονα

Αρσενικός – θηλυκόςΟυδέτερος
σώφρων – σῶφρον ( σωφρον-)
Ενικός αριθμός
ΠληθυντικόςΕνικός αριθμός
Πληθυντικός
Ονομαστικήσώφρων
σώφρονεςσῶφρον
σώφρονα
Γενικήσώφρονος
σωφρόνωνσώφρονος
σωφρόνων
Δοτικήσώφρονι
σώφροσισώφρονι
σώφροσι
Αιτιατικήσώφρονα
σώφροναςσῶφρον
σώφρονα
Κλητικήσῶφρον
σώφρονεςσῶφρον
σώφρονα
Τριγενή και δικατάληκτα

Αρσενικός – θηλυκόςΟυδέτερος
ἀληθὴς – ἀληθὲς (ἀληθες-)
Ενικός αριθμός
ΠληθυντικόςΕνικός αριθμός
Πληθυντικός
Ονομαστικήἀληθὴς
ἀληθεῖςἀληθὲς
ἀληθῆ
Γενικήἀληθοῦς
ἀληθῶνἀληθοῦς
ἀληθῶν
Δοτικήἀληθεῖ
ἀληθέσιἀληθεῖ
ἀληθέσι
Αιτιατικήἀληθῆ
ἀληθεῖςἀληθὲς
ἀληθῆ
Κλητικήἀληθὲς
ἀληθεῖςἀληθὲς
ἀληθῆ

Αρσενικός – θηλυκόςΟυδέτερος
εὐώδης – εὐῶδες (εὐωδες-)
Ενικός αριθμός
ΠληθυντικόςΕνικός αριθμός
Πληθυντικός
Ονομαστικήεὐώδης
εὐώδειςεὐώδες
εὐώδη
Γενικήεὐώδους
εὐώδωνεὐώδους
εὐώδων
Δοτικήεὐώδει
εὐώδεσιεὐώδει
εὐώδεσι
Αιτιατικήεὐώδη
εὐώδειςεὐῶδες
εὐώδη
Κλητικήεὐῶδες
εὐώδειςεὐῶδες
εὐώδη
  • Τα επίθετα το των οποίων επίθημα είναι - ώδης, - ώλης ή - ήρης μειώνεται όπως εὐώδης. Το υπόλοιπο αυξάνει την έμφαση με διάφορες μορφές. Αυτά τα επίθετα είναι μειωμένος αυτός ο τρόπος:

Αρσενικός – θηλυκόςΟυδέτερος
συνήθης – σύνηθες ( συνηθες-)
Ενικός αριθμός
ΠληθυντικόςΕνικός αριθμός
Πληθυντικός
Ονομαστικήσυνήθης
συνήθειςσύνηθες
συνήθη
Γενικήσυνήθους
συνήθωνσυνήθους
συνήθων
Δοτικήσυνήθει
συνήθεσισυνήθει
συνήθεσι
Αιτιατικήσυνήθη
συνήθειςσύνηθες
συνήθη
Κλητικήσύνηθες
συνήθειςσύνηθες
συνήθη
Ανώμαλα επίθετα
«πολὺς» και «μέγας»

πολύς, πολλή, πολὺ (πολυ-, πολλο-)
μέγας, μεγάλη, μέγα (μεγα-, μεγαλο-)
ΑρσενικόςΘηλυκόςΟυδέτερος
ΑρσενικόςΘηλυκόςΟυδέτερος
ΕνικόςΠληθ.ΕνικόςΠληθ.ΕνικόςΠληθ.
Ενικός
Πληθ.Ενικός
Πληθ.ΕνικόςΠληθ.
Ονομ.πολὺςπολλοὶπολλὴπολλαὶπολὺπολλὰ
μέγας
μεγάλοιμεγάλη
μεγάλαιμέγα
μεγάλα
Γεν.πολλοῦπολλῶνπολλῆςπολλῶνπολλοῦπολλῶν
μεγάλου
μεγάλωνμεγάλη
μεγάλωνμεγάλου
μεγάλων
Δοτ.πολλῷπολλοῖςπολλῇπολλαῖςπολλῷπολλοῖς
μεγάλῳ
μεγάλοιςμεγάλῃ
μεγάλαιςμεγάλῳμεγάλοις
Αιτ.πολὺνπολλοὺςπολλὴνπολλὰςπολὺπολλὰ
μέγαν
μεγάλουςμεγάλην
μεγάλαςμέγα
μεγάλα
Κλ.πολὺπολλοὶπολλὴπολλαὶπολὺπολλὰ
μέγα
μεγάλοιμεγάλη
μεγάλαιμέγαμεγάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top