11 Φεβρουαρίου 2012

Πίνακες Γραμματικής Α.Ε : Αντωνυμίες

Πίνακες Γραμματικής Α.Ε : Αντωνυμίες
Αντωνυμίες
Προσωπική αντωνυμία
1ο. Πρόσωπο2ο. Πρόσωπο3ο. Πρόσωπο
Ενικός αριθμόςΠληθυντικόςΕνικός αριθμόςΠληθυντικόςΕνικός αριθμόςΠληθυντικός
Ονομαστικήἐγὼἡμεῖςσὺὑμεῖς(σφεῖς)
Γενικήἐμοῦ, μουἡμώνσοῦ, σουὑμῶν(οὗ)(σφῶν)
Δοτικήἐμοῖ, μοιἡμῖνσοῖν, σοιὑμῖνοἷ, οἱσφίσι (ν)
Αιτιατικήἐμέ, μεἡμᾶςσέ, σεὑμᾶς(ἓ)(σφᾶς)
Αποδεικτικό «οὗτος», «αὕτη», «τοῦτο»
ΑρσενικόςΘηλυκόςΟυδέτερος
Ενικός αριθμόςΠληθυντικόςΕνικός αριθμόςΠληθυντικόςΕνικός αριθμόςΠληθυντικός
Ονομαστικήοὗτοςοὗτοιαὕτηαὗταιτοῦτοταῦτα
Γενικήτοῦτουτούτωνταύτηςτούτωντούτουτούτων
Δοτικήτούτῳτούτοιςταύτῃταύταιςτούτῳτούτοις
Αιτιατικήτοῦτοντούτουςταύτηνταύταςτοῦτοταῦτα
Κλητικήοὗτος——αὕτη——————
Αόριστο «τὶς», «τὶ»
Masc. – Femin.Ουδέτερος
Ενικός αριθμόςΠληθυντικόςΕνικός αριθμόςΠληθυντικός
Ονομαστικήτὶςτινὲςτὶτινὰ ή ἄττα
Γενικήτινὸς ή τουτινῶντινὸς ή τουτινῶν
Δοτικήτινὶ ή τῳτισὶ (ν)τινὶ ή τῳτισὶ (ν)
Αιτιατικήτινὰτινὰςτὶτινὰ ή ἄττα
Σχετικό «ὃς», «ἣ», «ὃ»
ΑρσενικόςΘηλυκόςΟυδέτερος
Ενικός αριθμόςΠληθυντικόςΕνικός αριθμόςΠληθυντικόςΕνικός αριθμόςΠληθυντικός
Ονομαστικήὃςοἳαἳ
Γενικήοὗὧνἧςὧνοὗὧν
Δοτικήοἷςαἷςοἷς
Αιτιατικήὃνοὓςἣνἃς
Αριθμοί
  • Οι αριθμοί από το ένα έως τέσσερα μειώνονται.
εἱς – μία – ἑν (1)δύο (2)τρεῖς – τρία (3)τέτταρες – τέτταρα (4)
Ενικός αριθμόςΠληθυντικόςΠληθυντικός
ΑρσενικόΘηλυκόΟυδέτεροΟυδέτεροΟυδέτερο
Ονομαστικήεἷςμίαἑντρεῖςτρίατέτταρεςτέτταρα
Γενικήἑνὸςμιᾶςἑνὸςτριῶντριῶντεττάρωντεττάρων
Δοτικήἑνὶμιᾷἑνὶτρισὶτρισὶτέτταρσιτέτταρσι
Αιτιατικήἕναμίανἕντρεῖςτρίατέτταραςτέτταρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top