11 Φεβρουαρίου 2012

ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ : Ασκήσεις


Στις παρακάτω προτάσεις να εντοπίσετε και να υπογραμμίσετε τις διάφορες μορφές κατηγορούμενου
πλό, προληπτικό, επιρρηματικό, γενική κατηγορηματική) και να δηλώσετε αυτό που προσδιορίζουν.
1.   Ἀγησίλαος ἐτύγχανε ὤν τεσσαράκοντα ἐτῶν.
2.    Δια τούτων Φίλιππος ἤρθη μέγας.
3.    Φημί γαρ ἐγώ το νόμιμον εἶναι δικαιοσύνης.
4.    Ἀγησίλαος ἔτι μεν νέος ὤν ἔτυχε τῆς βασιλείας.
5.    Αἱ νήες ἀνήχθησαν πελάγιοι.
6.    Φημί Πρωταγόραν εἶναι των σοφιστῶν.
7.    Ὁ ἄνεμος ἐκπνεῖ μέγας.
8.    Οἱ θεοί ἱκανοί εἰσίν και τους μεγάλους ταχύ μικρούς ποιεῖν.
9.    Ἡ ῥώμη της ψυχῆς ἐστί ἀγαθών ἀνδρῶν.
10.  Την πόλιν τοῖς πᾶσι παρεσκευάσαμεν αὐταρκεστάτην.
11.  Οἱ στέφανοι ἦσαν ῥόδων.
12.  Ὑμεῖς ἐστέ μεγάλων δήμων.
13.  Πάντες σοι Μῆδοι ἑκόντες ἠκολούθησαν.
14.  Ὁ γαρ λίθος πέφυκε ἄφθονος ἐν ταύτη τῆ γῆ.
15.  Πρόξενος ἐπεθύμει γενέσθαι ἀνήρ τα μεγάλα πράττειν ἱκανός.
16.  Δεῖ κυρίους εἶναι τους νόμους.
17.  Ἀνέστη πρῶτος ὁ Περικλῆς και εἶπεν.
18.  Πολλοί μεν ἰδιῶται ηὐξήθησαν μεγάλοι.
19. Ἦρχε δε αὐτῶν Ἀλκίδας και Βρασίδας αὐτῶ ξύμβουλος ἐπέπλει.
20.  Ἦν δε και οὗτος τῶν στρατευομένων.
21.  Λέγονται μεν Πέρσαι ἀμφί τας δώδεκα μυριάδας εἶναι.
22.  Περικλῆς ὁ Ξανθίππου ἦν στρατηγός τῶν Ἀθηναίων δέκατος αὐτός.
23.  Ὦ παῖδες, ὑμεῖς ἐστέ πατέρων ἀγαθῶν.
24.  Δικαίου πολίτου κρίνω την τῶν πραγμάτων σωτηρίαν
25.  Πάντες ἔγνωσαν ὅτι Ἁριάδνη ἀσμένη ἤκουσε τούτων.
26.  Ἡ οὐσία, ἥν κατέλιπε ὁ πατήρ, ἦν εβδομήκοντα μνῶν.
27.  Οὗτοι ὅμοροι Χαλκιδεῦσι οἰκούσιν.
28.  Πλεύσαντες σταδίους ἐς τριάκοντα ἑσπέριοι κατάγονται ἐς Κάβανα.
29.  Το ἄγαλμα ἦν Παρίας λίθου.
30.  Τον μεν Δημοσθένη μετά νεῶν πέντε αὐτοῦ φύλακα καταλείπουσι.

2 σχόλια:

Unknown είπε...

Οι λύσεις των ασκήσεων; που θα ξέρω άμα είμαι οκ;

Κυρμιζάκη Ευαγγελία είπε...

Δεν υπάρχουν. Λάβετε βοήθεια από τα χιλιάδες βοηθήματα που υπάρχουν ελεύθερα στο διαδίκτυο. Αν είστε εκπαιδευτικός, θα γνωρίζετε τις απαντήσεις.

back to top