11 Φεβρουαρίου 2012

Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίων

Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίων
1. Να γράψετε τα παρακάτω ονόματα (ουσιαστικά και επίθετα) στις πλάγιες πτώσεις:
Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός
ΓενικήΔοτικήΑιτιατικήΓενικήΔοτικήΑιτιατική
ταχύτης
ἰσχύς
πῆχυς
μέλισσα
ὥρα
ἀλήθεια
δρῦς
ἄστυ
γραμματεύς
λιμήν
πῦρ
ναῦς
τεῖχος
νύξνυκτός
ἀκρόπολις
πολέμιος
στρατιώτης
ἀσπίς
πατήρ
μήτηρ
παῖς
ἠχώ
βασιλεύς
πέλαγοςπελάγους
φύλαξ
ἁρμοστής
πίστις
πρεσβευτήςπρέσβεων
κύριος
αὐτοκράτωρ
μήν
χείρχερσίν
παράταξις
κράτος
φῶςφώτων
χάρις
λέων
προφήτης
ἀνήρ
γυνή
2. Να γράψετε την κλητική των παρακάτω ουσιαστικών:
προφήτης
ρήτωρ
ποίησις
ανήρ
πατήρ
σωτήρ
ήρως
χάρις
ἐλέφας
παῑς
ἱερεύς
βασιλεύς
ἁρμοστής
ναῦς
λέων
αὐτοκράτωρ
ἡγεμών
γυνή
γραμματεύς
στρατηγός
ποταμός
ἀσπίς
ἀθλητής
στρατιώτης
3. Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στους τύπους: ἔχει, ἐκελεύοντο, παρενενομήκεσαν, εἶπον
Ρήμα:Ρήμα:Ρήμα:Ρήμα:
Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλων
Αόριστος
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
3. Να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση στους τύπους: ἐπελάβετο, ἀπήγαγον (γ΄πληθ.), συνέλεξεν, ἔφυγες
Ρήμα:Ρήμα:Ρήμα:Ρήμα:
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top