11 Φεβρουαρίου 2012

Λατινικά Γ’ Λυκείου : Οι Προσδιορισμοί του Τόπου και του Χρόνου

Λατινικά Γ’ Λυκείου : Οι Προσδιορισμοί του Τόπου και του Χρόνου
Α΄ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠΟΥ

Ο προσδιορισμός του τόπου εκφέρεται γενικά με εμπρόθετη αιτιατική ή αφαιρετική. Ειδικότερα έχουμε και τις εξής περιπτώσεις:
1. Στάση σε τόπο
Η στάση σε τόπο δηλώνεται:
 • με τοπικά επιρρήματα (ibi, hic, illic)
 • με την πρόθεση in + αφαιρετική (in Italiā)
 • με απλή γενική ή αφαιρετική

Απλή γενική
, όταν έχουμε ονόματα πόλεων (ή μικρών νησιών) α΄και β΄ κλίσης ενικού αριθμού.
Απλή αφαιρετική , όταν έχουμε όνοματα πόλεων (ή μικρών νησιών) α΄και β΄ κλίσης πληθυντικού αριθμού ή γ΄κλίσης οποιουδήποτε αριθμού.
π.χ. sum Romae, sum Ephesi, sum Athenis, sum Carthagine
Σημείωση:Χρησιμοποιείται απλή αφαιρετική για τη δήλωση του τόπου, όταν ο τόπος έχει μπροστά του προσδιορισμό και κυρίως το επίθετο totus και την αντωνυμία ipse.
π.χ. totis castris, ipsa Romā
2. Κίνηση προς τόπο
Η κίνηση προς τόπο δηλώνεται:
 • με τις προθέσεις in, ad + αιτιατική
 • με απλή αιτιατική, όταν έχουμε όνοματα πόλεων (ή μικρών νησιών).
π.χ. eo in Asiam, eo in Italiam, eo Romam, eo Carthaginem
3. Κίνηση από τόπο
Η κίνηση από τόπο δηλώνεται:
 • με τοπικά επιρρήματα (inde, illuc, quo)
 • με τις προθέσεις ab, ex, de + αφαιρετική
 • με απλή αφαιρετική, όταν έχουμε όνοματα πόλεων (ή μικρών νησιών).
π.χ. venio ex Asiā, venio ab Italiā, venio Romā, venio Carthagine
σημείωση 1: Τρεις τύποι του ουσιαστικού domus χρησιμοποιούνται επιρρηματικά ως προσδιορισμοί του τόπου:
domi = στο σπίτι, στην πατρίδα (στάση σε τόπο) [αρχ. οἴκοι]
domum
= στο σπίτι, στην πατρίδα (κίνηση σε τόπο) [αρχ. οἴκαδε]
domo
= από το σπίτι, από την πατρίδα (απομάκρυνση) [αρχ. οἴκοθεν]
σημείωση 2 : Στο κείμενο 34 υπάρχει εμπρόθετος προσδιορισμός της στάσης σε τόπο με όνομα πόλης (in Literno). Στη συγκεκριμένη περίπτωση δηλώνεται όχι η πόλη, αλλά η ευρύτερη περιοχή, όπου βρισκόταν η έπαυλη του Σκιπίωνα.

Β΄ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΟΝΟΥ

Ο χρόνος δηλώνεται με τους εξής τρόπους:
 1. με επιρρήματα (postea, iam, tum, nunc, deinceps, mox, diu, semper).
  Τα επιρρήματα post και ante συνοδευόμενα από αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράςδηλώνουν το πόσο μετά ή πόσο πριν συνέβη κάτι.
  π.χ. paulo post = λίγο αργότερα [23], paucis ante diebus = πριν από λίγες μέρες
 2. με εμπρόθετους προσδιορισμούς
  π.χ. post victoriam = μετά τη νίκη [29], ante tertium diem = πριν από 3 ημέρες [25]
 3. με χρονικές προτάσεις
 4. με χρονικές μετοχές
 5. με πλάγιες πτώσεις.
Πιο συγκεκριμένα:
 • με απλή αφαιρετική για να δηλωθεί το πότε έγινε κάτι. π.χ. quodam die = κάποια μέρα [25]
 • με απλή αιτιατική για να δηλωθεί το πόση διάρκεια είχε. π.χ. paucos menses = για λίγους μήνες [28]
 • με απλή αφαιρετική για να δηλωθεί το μέσα σε πόσο χρόνο ή ύστερα από πόσο χρόνο έγινε κάτι.
  π.χ. quo Carthago deleta est = κατά τη διάρκεια του οποίου η Καρχηδόνα καταστράφηκε [25]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top