11 Φεβρουαρίου 2012

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΡΗΜΑΤΟΣ)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ
  • αρκτικοί χρόνοι = ενεστώτας μέλλοντας, παρακείμενος. Ακόμα θεωρούνται αρκτικοί χρόνοι η υποτακτική, η προστακτική, η δυνητική και ευχετική ευκτική όλων των χρόνων.
  • Ιστορικοί χρόνοι = παρατατικός αόριστος υπερσυντέλικος στην οριστική, ο ιστορικός ενεστώτας και δυνητική οριστική, Επίσης ιστορικοί χρόνοι θεωρούνται η ευκτική, το απαρέμφατο, η μετοχή όταν εξαρτώνται από ιστορικό χρόνο.
ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
Απλή οριστική: και στον εξαρτημένο και στον ανεξάρτητο λόγο, εκφράζει κάτι το πραγματικό, Η οριστική των απρόσωπων στον παρατατικό π .χ. έχρην, έδει, προσήκει, εξην, δίκαιον ην, προσήκον, ην, οίον τε ην δε δηλώνει το πραγματικό αλλά το μη πραγματικό, π.χ. Ἐχρην τόν Σωκράτην διδάσκειν τούς συνόντας σωφρανειν.
Δυνητική οριστική: (οριστική ιστορικού χρόνου + αν δυνητικό) και στον ανεξάρτητο και στον εξαρτημένο λόγο εκφράζει κάτι που θα μπορούσε να γίνει στο παρελθόν, κάτι το απραγματοποίητο και το μη πραγματικό.
Ευχετική οριστική: (οριστική παρατατικού ή σπάνια αορίστου με το ει γαρ (ή) είθε μόνο στον ανεξάρτητο λόγο εκφράζει ευχή ανεκπλήρωτη (ή) το μη πραγματικό, Ορ. Πρτ, -> ευχή ανεκπλήρωτη στο παρόν.
Ορ. Αορ. -> ευχή ανεκπλήρωτη στο παρελθόν.
ανεξάρτητο λόγο, εκφράζει τη θέληση του υποκειμένου, Τίθεται σε α' πληθυντικό. 
Απορρηματική υποτακτική: (προηγούνται μερικές φορές τα βούλει, βούλεσθε) εκφράζει απορία του υποκειμένου και στον εξαρτημένο και στον ανεξάρτητο λόγο (ευθείες ερωτήσεις).
Απλή υποτακτική: μόνο στον εξαρτημένο λόγο εκφράζει το προσδοκώμενο π αόριστη επανάληψη στο παρόν και το μέλλον.
Απλή ευκτική ή ευχετική ευκτική: μόνο στον ανεξάρτητο λόγο, εκφράζει ευχή που μπορεί να εκπληρωθεί στο παρόν – μέλλον.
Δυνητική ευκτική: (εκτός μέλλοντα) και στον ανεξάρτητο και στον εξαρτημένο λόγο εκφράζει κάτι που μπορεί να γίνει στο παρόν ή μέλλον.
Ευκτική του πλαγίου λόγου: μόνο στον εξαρτημένο λόγο, εξαρτάται πάντα από ιστορικό χρόνο. Μεταφράζεταιμε οριστική ή υποτακτική, βρίσκεται στις ειδικές, αιτιολογικές (σπάνια), πλάγιες, τελικές, ενδοιασπκές αναφορικές υποθετικές, χρονικές προτάσεις.
Επαναληπτική ευκτική: βρίσκεται κοντό σε αόριστο χρόνο, βρίσκεται στις χρονικές προτάσεις, αναφορικές, υποθετικές. Εκφράζει επανάληψη.
Προστακτική: μόνο στον ανεξάρτητο λόγο, δηλώνει έντονη απαίτηση.
Οι προτάσεις κρίσεως: εκφέρονται με απλή οριστική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική, ευκτική του πλάγιου λόγου. Άρνηση ου (ουκ, ουχ).
Οι προτάσεις επιθυμίας εκφέρονται με υποτακτική, προστακτική, ευχετική οριστική, ευχετική ευκτική, ευκτική του πλάγιου λόγου. Άρνηση μη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top