3 Οκτωβρίου 2012

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ Κριτήρια Αξιολόγησης ενός Εκπαιδευτικού Ιστολογίου ως Επιστημονικό για Ενήλικες Αναγνώστες Read more: http://edu4adults.blogspot.com/p/neo.html#ixzz28BMzbqUY


ΔΙΠΛΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:
"Κριτήρια Αξιολόγησης ενός Εκπαιδευτικού Ιστολογίου ως Επιστημονικό για Ενήλικες Αναγνώστες" 1
0 ειδικοί επιστήμονες (Έλληνες και ξένοι)
519 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια
231 σελίδες στατιστικής ανάλυσης
268 σελίδες κείμενο μελέτης επιχειρούν να δώσουν απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας:

Ποια ιστολόγια θεωρούνται εκπαιδευτικά; 
Αρκεί ο αυτοπροσδιορισμός ενός ιστολογίου ως εκπαιδευτικό για την κατάταξή του στη συγκεκριμένη κατηγορία; 
Ποια είναι τα στοιχεία δημοσιότητας που πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα εκπαιδευτικό ιστολόγιο; 
Με βάση ποια κριτήρια μπορεί να αξιολογηθεί ένα ιστολόγιο ως επιστημονικό; 
Ποια είναι η σημαντικότητα κάθε μιας κατηγορίας κριτηρίων; 

Η παρουσίαση που ακολουθεί είναι μία σύντομη περίληψη του συνόλου

της εργασίας

Download 

Για τον πρώτο τόμο της εργασίας (κείμενο μελέτης, αρχείο pdf, 268 σελίδες, 4Mb), κάντε κλικ εδώ Για το δεύτερο τόμο της εργασίας (πίνακες στατιστικής ανάλυσης και παραρτήματα, αρχείο pdf, 231 σελίδες, 6,6 Mb), κάντε κλικ εδώ

Η αναφορά της πηγής σε ενδεχόμενη χρήση περιεχομένου της εργασίας θεωρείται αναμενόμενη

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top