9 Οκτωβρίου 2012

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Ο εκπαιδευτικός σ' έναν κόσμο που αλλάζει: Μια πρόκληση για την παιδαγωγική σήμερα


Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στον εκπαιδευτικό, μέσα από μια προσέγγισή του στην Ελλάδα και τον κόσμο, με θεωρητικές και ερευνητικές τεκμηριώσεις σε διεθνές επίπεδο που αφορούν στη μόρφωσή του και στις κοινωνικές αναπαραστάσεις που έχει για το επάγγελμά του και μέσα από επίκαιρα ζητήματα (επιμόρφωση, μετεκπαίδευση, συνδικαλισμός) που τον απασχολούν. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει τον σύγχρονο εκπαιδευτικό, ως βασικό συντελεστή-πρωταγωνιστή της εκπαιδευτικής μαθησιακής διαδικασίας, αλλά και ως επαγγελματία στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προβληματισμού για την παιδαγωγική και τις παιδαγωγικές σχέσεις σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Ο εκπαιδευτικός σ' έναν κόσμο που αλλάζει Μια πρόκληση για την παιδαγωγική σήμερα Κωνσταντίνος Γ. Καρράς
Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2011
476 σελ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top