9 Οκτωβρίου 2012

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ "Παιδαγωγικές πρακτικές:Έρευνα και εκπαιδευτική πολιτική"


Το βιβλίο συμπεριλαμβάνεται στη βάση συγγραμμάτων Εύδοξος (κωδικός βιβλίου: 157135). Μπορείτε να διαβάσετε ένα απόσπασμα, τα περιεχόμενα και το οπισθόφυλλο εδώ.

Το βιβλίο αυτό αναλύει τις πρακτικές οι οποίες ενσωματώνουν παιδαγωγικούς λόγους και κατά συνέπεια προβάλλουν συγκεκριμένες μορφές παιδαγωγικής ταυτότητας.
Τα τέσσερα βασικά πεδία εμπειρικής διερεύνησης είναι: το σχολείο, τα διδακτικά βιβλία, το μουσείο και η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
Οι συγγραφείς θεωρούν ότι η ανασυγκρότηση των πρακτικών που είναι ενσωματωμένες στα παιδαγωγικά μέσα, τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τα κανονιστικά κείμενα προϋποθέτει την ύπαρξη μιας «γλώσσας περιγραφής».
Η συστηματική περιγραφή των εκπαιδευτικών πρακτικών που η γλώσσα αυτή επιτρέπει παρέχει τη δυνατότητα αποκάλυψης των εσωτερικών αντιφάσεων και συμβάλλει σε πιο αποτελεσματικές και δίκαιες εκπαιδευτικές διευθετήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top