6 Οκτωβρίου 2012

Συνάντηση εργασίας για τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους (12/10/2012)


Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας οργανώνει διεθνή συνάντηση εργασίας με τίτλο "Συνάντηση εργασίας για τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους //Workshop on Ancient Greek Dialects".


 Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Α.Π.Θ. (ΚΕ.Δ.Ε.Α., Αμφιθέατρο ΙΙ, 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη). Γλώσσα της συνάντησης θα είναι η αγγλική. Σε αυτή θα συμμετάσχουν ειδικοί επιστήμονες –Έλληνες και ξένοι– από τους χώρους της γλωσσολογίας, της επιγραφικής και της φιλολογίας.

Επίκεντρο της Συνάντησης θα είναι οι βόρειες και βορειοδυτικές διάλεκτοι της αρχαίας ελληνικής με έμφαση στη γλωσσική πραγματικότητα της αρχαίας Μακεδονίας, ενώ θα καλυφτούν και γενικότερα ζητήματα της αρχαίας ελληνικής διαλεκτολογίας. Οργανωτική Επιτροπή / Organizing Committee Γεώργιος K. Γιαννάκης (Α.Π.Θ.) Αντώνιος Ρεγκάκος (Ακαδημία Αθηνών, Α.Π.Θ. , Κ.Ε.Γ.) Emilio Crespo (Πανεπιστήμιο Μαδρίτης) Ιστοσελίδα συνεδρίου Θετίμα-Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι: http://ancdialects.greeklanguage.gr/node/869

 Η Συνάντηση διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης – Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων Φιλολογίας των ΑΕΙ» (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – EKT) και από εθνικούς πόρους.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top