22 Μαΐου 2012

Διαλέξεις με θέμα «Η Τέχνη ως συνείδηση της Κοινωνίας»
Σειρά πέντε διαλέξεων, με θέμα «Η Τέχνη ως συνείδηση της Κοινωνίας» θα δώσει ο Καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ., Αντώνης Κωτίδης. Οι διαλέξεις θα παρουσιάσουν το ρόλο της τέχνης στη διαμόρφωση κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης, από τις αρχές του 20ου αιώνα ως σήμερα.

Η πρώτη διάλεξη, με τίτλο: «Ιστορικές Πρωτοπορίες Ι», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 και ώρα 20:00, στο Αμφιθέατρο ΙΙΙ του ΚΕ.Δ.Ε.Α. του Α.Π.Θ. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό και διοργανώνεται από την Επιτροπή Πολιτιστικής Πολιτικής του Α.Π.Θ.

Ο Αντώνης Κωτίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτιστικής Πολιτικής του Α.Π.Θ., είναι Καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

Πληροφορίες για την εργογραφία του στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ:
http://www.hist.auth.gr/el/Διδακτικό-Προσωπικό/Αντώνης-Κωτίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top