11 Φεβρουαρίου 2012

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (PROJECT)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τι πρέπει να ξέρω για να κάνω μια ερευνητική εργασία
Φάση Α
Πίσω από κάθε έρευνα υπάρχει ένα πρόβλημα.
• Ξεκινώ από έναν προβληματισμό για ένα θέμα που με εν¬διαφέρει.
• Διατυπώνω τον προβληματισμό μου ως ερώτημα.
• Προσδιορίζω ποιες παράμετροι του θέματος με ενδιαφέρουν περισσότερο.
Φάση Β
Πριν από κάθε σύνθεση υπάρχει ψάξιμο.
• Αναζητώ τις βασικές πληροφορίες για το θέμα σε εγκυ¬κλοπαίδειες και γενικά βιβλία.
• Βρίσκω περισσότερες πληροφορίες σε ειδικά βιβλία και στο Διαδίκτυο σχετικά με το θέμα.
• Κρατάω σημειώσεις για καθετί που μου φαίνεται χρήσι¬μο για την εργασία μου.
• Σημειώνω την προέλευση των σημειώσεων μου.
• Κάνω επιλογές πληροφοριών σ’ όλη τη διάρκεια της φάσης.

Φάση Γ
Όταν γράφω την ερευνητική εργασία, είμαι δημιουργός. Συνθέτω το δικό μου κείμενο.
• Κατηγοριοποιώ τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει. Συνεχίζω να επιλέγω.
• Συγκρίνω, ανακαλύπτω σχέσεις, επισημαίνω αντιφάσεις.
• Επιχειρηματολογώ.
• Γράφω το δικό μου κείμενο παραπέμποντας ταυτόχρονα στις πηγές μου.
• Αντιγράφω από τις πηγές μου, μόνο όταν θέλω να παραθέσω αυτολεξεί κάτι και τότε το βάζω σε εισαγωγικά.
Φάση Δ
Καταλήγω σε συμπεράσματα που μπορεί να απαντούν στο αρχικό μου πρόβλημα.
• Παίρνω θέση.
• Επιχειρηματολογώ.
• Κάνω προτάσεις.
Φάση Ε
Δημιουργός ναι, αλλά όχι και παντογνώστης…
• Παραθέτω τον κατάλογο με τις πηγές μου.
• Δείχνω το δρόμο, για να τις βρουν και οι άλλοι.
Στο τέλος της εργασίας παραθέτω με αλφαβητική σειρά τον κατάλογο με τις πηγές μου, δηλαδή τη βιβλιογραφία μου.

Πηγή : «Νέα Ελληνική Γλώσσα Γ’ Γυμνασίου», σελ.22, ΟΕΔΒ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

back to top